Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Recent advances in cellulose nanotechnology research

26-27 september 2018

Plats: RISE PFI Trondheim

RISE PFI har nöjet att bjuda in till den sjunde upplagan av forskningsseminariet om nanocellulosateknologi.

Forskningsseminariet Recent advances in cellulose nanotechnology research har hållits i Trondheim sedan 2006. Årets upplaga fokuserar på aktuella resultat inom produktion, karakterisering och tillämpningar av cellulosananofibriller och -nanokristaller.

Konferensen vänder sig till en tvärvetenskaplig och multinationell publik från både branschen och relevanta forskningsgrupper över hela världen.

Läs mer på konferensens hemsida.

RISE PFI är ett delägt dotterbolag till RISE Research Institutes of Sweden. Bolaget ingår i division Bioekonomi och har sin verksamhet i Trondheim, Norge. www.rise-pfi.no