Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

9th Nordic Wood Biorefinery Conference

Stockholm 24-26 mars 2020

Plats: Hotel Courtyard

Save the date!

Nordic Wood Biorefinery Conference (NWBC) är en internationell konferens där forskning och industri möts för att diskutera det senaste inom bioraffinaderierna.

Den nionde upplagan av NWBC presenterar de senaste idéerna och utvecklingen inom separations- och omvandlingsprocesser samt nya biobaserade produkter fråndet vedbaserade bioraffinaderiet: energi, kemikalier och material. Eventet samlar experter från kemi-, energi-, massa- och pappersindustrin samt erkända representanter från det globala forskarsamhället.

NWBC är ett samarbete mellan RISE i Sverige och VTT i Finland.

Den senaste konferensen samlade över 200 deltagare i Helsingfors 23-25 ​​oktober 2018. Förutom presentationer och diskussioner om många aspekter på träbiorefinering fick deltagarna möjlighet att besöka St1:s bioetanolanläggning och VTT:s pilotcenter. Konferensprogrammet återspeglade det växande intresset för att uppgradera lignin från både massafabriker och etanolväxter. Ett annat hett ämne var massabrukets effektivitet i sulfatprocessen; kommer framtida bioraffinaderier att behandla trä med joniska vätskor eller istället med djupgående eutektiska lösningsmedel?

Prenumera på NWBC Newsletter för att hålla dig uppdaterad om konferensen >>