Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

LIGNOFUELS 2018 - Advanced Biofuels & Materials Conference

7-8 Februari

Plats: Amsterdam, Holland

Konferesen i Amsterdam kommer att samla viktiga intressenter från industrin för att diskutera politiska ramar och innovativ kommersiell teknik vid produktion av olika och avancerade biobränslen.

Fokusområden
* Avancerade biobränslen och material; Europeisk marknadsöversikt
* Senaste utvecklingen i moderna bioraffinaderier
* Förhöjning av förbehandlingsprocesser
* Förnybar luftfart och marina biobränslen
* Bränsleproduktion Biomassa-råvaror
* Stödja innovation inom avancerad biobränsleindustri