Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Sustainable Wood for a Sustainable World

31 oktober - 1 November

Plats: Rom, Italien

FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), anordnar det globala mötet "Hållbart trä för en hållbar värld" (SW4SW) tillsammans med rådgivande kommitté för hållbara skogsbaserade industrier (ACSFI) och andra partners.

Evenemanget hålls vid FAO:s huvudkontor i Rom, Italien, från den 31 oktober till den 1 november 2017.

Partnerorganisationerna inkluderar Center for International Forestry Research (CIFOR), Finance Alliance for Sustainable Trade (FAST), Internationella Tropical Timber Organisation (ITTO), Världsbanken (WB) och World Wildlife Fund (WWF).

Deltagarna kommer att diskutera samhälleliga fördelar från hållbara trävärdekedjor och de utmaningar som hindrar att hållbar utveckling uppnås. Fokus kommer att ligga på affärsmodellen för hållbar träproduktion med tonvikt på kopplingarna mellan hållbar skogsförvaltning, värdekedjor, försörjning, investeringar och finansieringsmekanismer.

Fredrik Rosen från RISE kommer att berätta om 

FAO syftar till att engagera statliga och icke-statliga aktörer i en global debatt om strategier och åtgärder för att öka medvetenheten, utlösa politik och öka investeringarna för att stärka hållbar produktion och konsumtion av trä. Detta kommer att bidra till att säkerställa en fullständig realisering av socioekonomiska och miljömässiga fördelar med hållbart trä och dess bidrag till målen för hållbar utveckling (SDG) och till minskning och anpassning av klimatförändringar.

Kontakt

Fredrik Rosén
08 676 7334
Skicka e-post