Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Workshop Skogskemi 2.0

16 maj kl 10-16

Plats: Göteborg

Västsvenska Kemi- och materialklustret bjuder in till en heldagsworkshop för att inleda SKOGSKEMI 2.0. Syftet med dagen är att skapa nya samarbetsprojekt mellan Skogs- och Kemiindustrin. Under dagen får du höra om pågående bioraffinaderiprojekt, bland annat Marie Anheden som berättar om projektet BioLi 2.0.

Kontakta oss

För mer information om workshopen, se eventsidan.