Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Seminarium om bioekonomi

Tisdag 24 oktober, 9:30-17:00

Plats: Rosenbad Conference Centre, Stockholm

Seminariet är en del av Brazil-Sweden Innovation Week 23-27 oktober.

I seminariet medverkar Marie Anheden från RISE som talar om flygbränslen från skogsråvara. Hon ledde projektet LignoJet som bland annat lyfts fram som ett gott exempel i Nordiska Minsiterrådets Bioekonomipanel.

Medverkar gör också Peter Axegård i en session om aktuella samarbeten och vägen framåt för en hållbar utveckling.

Hela programmet finns på seminariets hemsida.

Kontakta oss