Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Fossilfri framtid - i en biobaserad ekonomi

12 oktober 2017, kl 10-16

Plats: Tekniska Museet, Stockholm

Innovationsdag Fossilfri framtid är den fjärde av fem RISE innovationsdagar under 2017. Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av förnybara råvaror för hållbar produktion, klimatfrågor och resurseffektivitet och hur näringsliv, forskning och civilsamhälle på bästa sätt samverkar för att få till stånd en omställning till framtidens cirkulära bioekonomi.


De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris talar sitt tydliga språk. Vi står inför en nödvändig samhällsomställning – från ett fossilbaserat och linjärt samhälle till ett biobaserat och cirkulärt. Visionen om den fossilfria framtiden baserad på förnybara råvaror driver på efterfrågan på nya hållbara produkter och processer. 

Under denna innovationsdag sätter vi fokus på tre stora utmaningar – drivmedel, kemikalier och material. Många lösningar finns men frågetecken kvarstår. Vad behöver olika aktörer göra för att nå 2030-målen? Vad ska vi använda vår biomassa till? Hur skalar vi upp idéer till industriella processer? 

Tillsammans med Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, och en panel samtalar vi kring dessa frågor och aktuella samverkansinitiativ. 

Society Hack Bioekonomi i Almedalen 2017 kreerade fem idéer kring hur vi blir fossilfria på matbordet. Under innovationsdagen diskuterar vi hur dessa idéer kan bli verklighet. Hur vi får det att hända!

Vi kommer också att presentera RISE – Sveriges forskningsinstitut – och prata om vår roll som innovationspartner och visa exempel på innovativa lösningar inom området biobaserad ekonomi.

Anmälan senast 25 september.

Innovationsdag Fossilfri framtid är den fjärde av fem RISE innovationsdagar under 2017. Övriga teman har varit Hållbara städer och samhällen, Testbed Europa towards a demonstration economy och Kunskapslyft näringsliv. Vi avslutar med Den friskare människan. Mer information på www.ri.se

Contact

Marianne Lockner
010 516 55 85
Skicka e-post