Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Hållbarhetskriterier och LCA för biobaserade produkter

Den 20 januari kl. 9.00

Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

En förstudie gällande hållbarhetsfrågor kopplade till bioekonomin pågår inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation.

Målet med förstudien är att formulera ett projekt som kan stödja BioInnovations övriga projekt samt den biobaserade industrin i stort när det gäller hållbarhetsfrågor.

Malin Johansson, RISE Bioekonomi, pratar om "Livscykelanalys - status för biobaserade produkter och idéer till aktiviteter" 

Kontakta oss