Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

En dag för Skogsnäringens nya forskningsagenda

11 januari 2017

Plats: IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

Därför är den skogsbaserade bioekonomin en viktig del av Sveriges framtid. Möt nya divisionen RISE Bioeconomy i samband med Skogsindustriernas konferens om nya forskningsagendan.

År 2016 har varit ovanligt intensivt och spännande, särskilt vad gäller forskningsfrågor om skog och förnybara råvaror. Regeringen har presenterat sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv med särskilt fokus på satsningar 2017–2020, näringen har samlats kring en ny forskningsagenda och det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har fått full kraft.

Skogsindustrierna inbjuder nu till en dag kring Skogsnäringen betydelse och möjligheter för Sverige att ta en ledande roll i omställningen till bioekonomi.

Datum:          11 januari 2017
Tid:                 klockan 10.00-16.30 med efterföljande mingel
Plats:             IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Välkommen klockan 9.30. Under fika och registrering finns det tid att titta på en utställning med några exempel på nya skogsbaserade produkter och andra nyheter från forskningen. Här visas flera av de nya material som Innventia forskar och utvecklar tillsammans med industrin.

Klockan 10.00 startar vi konferensen med ett block om skogsnäringens betydelse för Sverige och forskningens roll för att utveckla den svenska skogsnäringen. Blocket inleds av cheferna för två av Sveriges största skogsindustrier, Per Lindberg från BillerudKorsnäs och Per Lyrvall från Stora Enso. Vi får sedan höra forskningsinstitutens chefer, Birgitta Sundblad från RISE/Innventia och Charlotte Bengtsson från Skogforsk. Förmiddagen avslutas med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och en frågestund.

Efter lunch kommer de stora finansiärerna av forskning, Göran Marklund vid Vinnova, Markku Rummukainen vid Formas, Åke Iverfeldt vid Mistra samt Klara Helstad vid Energimyndigheten att informera om pågående och planerade satsningar med skoglig och skogsindustriell inriktning.

Dagen avslutas med konkreta exempel på forskningsbehov och forskningsresultat av Mikael Hannus från StoraEnso och Susanne Rudenstam från Svenskt Trä. Avslutningsvis presenterar Torgny Persson från Skogsindustrierna Skogsnäringen forskningsagenda.

I början av januari publiceras detaljerat program på www.skogsindustrierna.se 

Anmäl dig här, senast 29 december

Kontakta oss

Marianne Lockner
010 516 55 85
Skicka e-post