Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Bioekonomiriksdagen

14-15 mars 2017

Plats: Arken Konferens, Örnsköldsvik

Varmt välkommen till den första Bioekonomiriksdagen – boka in dessa historiska datum i din kalender.

Bioekonomiriksdagen är ett stort steg för Sverige att bli en ledande nation inom den nya bioekonomin. Den svenska bioekonomin utvecklas snabbt just nu. Därför kommer vi att samla nyckelpersoner och centrala beslutsfattare från bioekonomiföretag och organisationer över hela landet. Branschen står inför en rad utmaningar som behöver gemensamma lösningar och med Bioekonomiriksdagen vill vi skapa en unik plattform för att ta tillvara den potential som finns.

Bioekonomiriksdagen innehåller såväl seminarium som föreläsningar och paneldebatter med högintressanta deltagare. Bland andra är vi glada över att välkomna Carina Håkansson, VD för Skogsindustrierna, Göran Persson, ordförande för Europeiska tankesmedjan Think Forest, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, samt Anders Wijkman, ordförande för Miljömålsberedningen.

Ett begränsat antal rum finns avsatta på Elit hotell som ligger 20 m från konferenscentret. Ange ”bioekonomiriksdag” vid bokning av hotell via mail info.ornskoldsvik@elite.se eller telefon 0660-23 51 00.

Bioekonomiriksdagen arrangeras av Processum (ett bolag inom RISE Bioekonomi), IKEM, Skogsindustrierna, Vinnova, Cleaner Growth, Region Västerbotten, Örnsköldsviks kommun, Länsstyrelsen Västernorrland och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakta oss

Fredrik Aldaeus
08 676 7188
Skicka e-post