Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

BIOBASE

22-23 november

Plats: Piteå

Som en del av regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi, hålls konferensen BIOBASE i Piteå, Sverige, den 22-23 november. Medverkar gör bland andra Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och statssekreterare Elisabeth Backteman.

Norra Sverige är en region med unika förutsättningar både för att producera grön bioenergi och samtidigt bedriva forskning för att påskynda utvecklingen av andra generationens avancerade biobränslen, med betydande mervärde i hela Europa.

RISE har betydande verksamhet i regionen med dotterbolagen RISE ETC i Piteå och RISE Processum i Örnsköldsvik, båda tillhörande division Bioekonomi.

I en utställning i samband med BIOBASE visar vi exempel från divisionens verksamhet. RISE medverkar också med föredrag av Birgitta Sundblad, divisionschef RISE Bioekonomi, och Markus Norström, Affärs- och Innovationsområdeschef Energi och biobaserad ekonomi.