Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Agenda 2030: Varför vänta? Vi kan nå långt till 2022!

26 oktober 2017

Plats: Stockholm

Matsvinn på agendan när 2022 Initiativet lanseras i Stockholm

Annika Lindström, RISE berättar om samverkan kring innovativa förpackningar för att minska matsvinn och klimatpåverkan.

2022 Initiativet handlar i korthet om ”hållbarhet i halvtid i Agenda 2030”. År 2022 är det även 50-årsjubilium sedan världens första FN-konferens hölls, Stockholmskonferensen 1972, och med ett kortare perspektiv kan vi få ökad handlingskraft och snabbare ta tillvara på de lösningar som redan finns. 

Läs mer på 2022 Initiativets hemsida www.2022initiative.se

Kontakta oss

Annika Lindström
08 676 7187
Skicka e-post