Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

”Vi kommer utnyttja vår pilotmiljö”

”Processes for board, printing and packaging paper” är ett forskningsområde som tar stor hänsyn till hållbarhetsaspekten. Ett av målen i området är att använda mindre råvara och mindre energi för att få stora effekter på hållbarhet i längden.

Vad kommer ni att forska om?

Många frågor inom papper-och kartongtillverkning handlar om resurseffektivitet. Målet är att höja kvalitén och göra produkten billigare genom att använda mindre energi och råmaterial. Det här forskningsområdet kommer därför att ha fokus på det, men man vill även utöka egenskapsrymden hos materialet. På så sätt kan papper ersätta andra material på fler områden, exempelvis fossil plast.  

Vad finns det för utmaningar?

- Det finns många saker som i slutändan kan påverka det forskarna vill förbättra. En utmaning är att hitta en punkt där man tror att man kan göra en viktig insats, säger Claes Holmqvist.

Man vill bland annat förbättra strukturen hos pappret och kontrollera hur materialet fördelar sig i tjockleksriktningen. Det påverkar många av produktens slutgiltiga egenskaper, som hur bra det går att trycka på den och att konvertera den vidare.  

- Vi vet redan en hel del om hur strukturen på exempelvis en kartong bör se ut, svårigheten är att åstadkomma den i fullskalig produktion, säger Claes Holmqvist.

Hur löser man utmaningarna?

Inom det här forskningsområdet kommer man att arbeta kombinerat med mäldberedning, formningsprocessen och kemi för att nå målen. Mekanisk bearbetning av fibrerna är viktigt för att utveckla deras egenskaper. Genom att sortera upp råvaran i fraktioner så kan varje del få en anpassad hantering. Det är vid formningen av arket som strukturen sätts.

Resultatet är dock kopplat till fiberråvaran, och det är viktigt att reda ut hur olika parametrar kan justeras för att styra processen. Många gånger kan kemi också utnyttjas för att påverka processen eller produktegenskaperna, och man tittar på nya idéer även här.

Claes Holmqvist är ansvarig för forskningsområdet "Processes for board, printing and packaging paper" under forskningsprogrammet 2018-2020.

Kontakt

Claes Holmqvist
08 676 7216
Skicka e-post