Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Utmaningarna ligger i praktiken

”Process analysis and product variability in papermaking” är ett forskningsområde som tar stor hänsyn till hållbarhetsaspekten. Ett av målen är att få jämnare produktkvalitet för papper och kartong, vilket skulle möjliggöra mer optimerade produkter som använder mindre råvara.

Vad kommer ni att forska om?

Fokus ligger på att skapa nya metoder och att övervaka processen så att man kan få mer kunskap om en större del av produktionen än vad som finns idag. Nu används mätramar som scannar pappret eller kartongen och det finns mycket man inte ser där. 

- Vi ska titta på produktionen och mäta upp vilken variabilitet som finns i processen och förstå var den kommer från. Sen kan vi reducera den så mycket det går, säger Claes Holmqvist. 

Vad finns det för utmaningar?

Papper och kartong produceras i väldigt stora volymer och det gör det svårt att få heltäckande information om produktkvaliteten och andra viktiga egenskaper. Utmaningen är dels att hitta relevanta mätmetoder som ”ser” hela produktionen i tillräcklig upplösning, dels att koppla sådan information till övriga process- och kvalitetsdata för att få nya insikter. 

- Vi vill uppnå en viss kvalité och hålla den konsekvent. Om det vi levererar varierar i kvalité så kan det bli problem och produktionen blir då gjord i onödan, säger Claes Holmqvist.

Hur löser man utmaningarna?

Forskningsområdet kommer att utveckla verktyg för att mäta variabilitet. Detta inkluderar både instrument som mäter i linje i produktionsprocessen, samt nya metoder som är mer lämpade för att kvantifiera variabilitet i produktprover. 

- En del av problematiken är generell, men en stor del av värdet kommer genom att tillämpa metoderna på individuella storskaliga produktionsmaskiner. Därmed säkerställer vi att resultaten kommer till nytta i praktiken, säger Claes Holmqvist.    

Claes Holmqvist är ansvarig för forskningsområdet "Process analysis and product variability in papermaking" under forskningsprogrammet 2018-2020.

Kontakt

Claes Holmqvist
08 676 7216
Skicka e-post