Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Tryck för annat än kommunikation

Publicerad 2014-01-31 av Anita Teleman

Det är högtryck i tryckeriet trots minskad pappersanvändning och att det går att använda tryckpressen för att förse tryckytor med annat än text och färgbilder har varit på gång länge. Det kan vara skyddslack, bygga upp en tredimensionell struktur, säkerhetstryck, QR-koder eller någon annan avancerad funktion. Utvecklingen av funktionellt tryck går snabbt framåt. Hur skapar det funktionella trycket mervärde för kunden? Går det att använda en vanlig tryckpress eller krävs det någon modifikation? Att besvara dessa frågor är viktigt för framgång.

Nu och i framtiden ser jag flera lovande sätt att trycka funktion.

Trycka barriär
Nyligen har vi på Innventia påbörjat ett projekt där vi använder tryckpressen för att applicera en fuktbarriär. Det är en processteknisk fördel att använda ett av tryckverken i den befintliga tryckprocessen för att skapa en barriär. En annan fördel med att använda tryckpress är att det går att precist applicera barriären på vissa bestämda ställen av ytan.

3D-skrivare
Detta är en teknik som snabbt utvecklas och det finns de som talar om den andra industriella revolutionen. Är det ett teknikskifte som innebär att jobben kommer att förändras eller ett begränsat fenomen? Tekniken gör det möjligt att skapa enstaka unika modeller både snabbt och kostnadseffektivt. Tänk när vi kan skriva ut demonstratorer av våra nya biokompositer med en 3D-skrivare!

Inkjettryck på textilier
En inkjetskrivare för över bläck till en väl definierad position och i korrekt mängd. Bläcket kan innehålla en funktion, som t ex gör ytan vatten-, bakterie- eller smutsavstötande. Tänk vilket mervärde! Eller färga textilier. Detta ger en effektivare resursanvändning med minskad användning av energi och vatten, en effektivare användning av kemikalier med minskat spill, kortare ställtider och produktionsserier. Här ser vi på Innventia en god möjlighet att vara med och bidra till en hållbar framtid.

Elektroniskt tryck på papper
Tänk att trycka elektronik på samma sätt som en dagstidning trycks, rulle till rulle i femtio kilometer i timmen! På Innventia undersöker vi med våra samarbetspartners möjligheter med att använda papper som substrat eller t o m integrera elektronik med papper.

Visst har det hänt mycket med utskrifts- och tryckmöjligheter både på hemmafronten och på arbetet. Kommer det finnas en 3D-skrivare i varje hem? För den traditionella grafiska industrin finns det goda expansionsmöjligheter med att trycka funktionalitet.

Det är intressant att vara med i utvecklingen av funktionellt tryck. Samtidigt är jag övertygad om att papper som kommunikationsmedium finns kvar under min livstid, men med en mindre kaka av mediesamhället. Glädjande nog blir förpackningsytor viktigare och viktigare för kommunikation och bärare av olika funktioner. Tryckta säkerhetsfunktioner bidrar till att vi kan känna oss säkra på att det är rätt läkemedel i förpackningen, att vi vet att det är äkta vara, mm. Här har vi på Innventia många intressanta saker att bidra med, både nu och i framtiden. 

Anita Teleman Innventia
Anita Teleman är gruppchef för Tryckytor på Innventia

Anita Teleman
08 676 7474
Skicka e-post