Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Transporttester sparar miljoner

Publicerad 2013-09-20 av Olof Tillander

Hittar du trasiga produkter redan på butikshyllan? Då kan du också räkna med att det är många produkter som aldrig når fram till hyllan utan kasseras eller returneras redan i flera tidigare led i distributionskedjan. Det finns flera uppgifter på vilket värde som det transportskadade godset motsvarar men den senaste siffran jag såg var tre miljarder euro per år, bara inom EU! Vilken den exakta siffran är kanske inte har så stor betydelse men att det är mycket pengar, som du och jag på ett eller annat sätt får betala, är helt klart.

Varje dag transporteras varor till svenska konsumenter från producenter och tillverkare både i vår närmiljö men också från andra platser runt om i världen. Många av dessa är förpackade i undermåliga förpackningar vilket gör att en stor mängd skadas och måste kasseras. Man kan tycka vad man vill om närproducerat kontra alternativen från lågprisländerna t ex i Asien, med sina långa transporter, men den största miljöboven och kostnaden i samanhanget är inte transporterna utan de skadade produkterna.

Nästan allt som produceras eller tillverkas kräver någon form av förpackning. Oavsett om den kommer från Sverige eller någon annanstans ifrån. Dessutom är det så att allt måste transporteras från tillverkare till butik eller direkt till konsument. Visste du att det är då, under transporten, som produkten utsätts för de största påkänningarna under hela sin livslängd?

Man brukar säga att förpackningen har tre uppgifter att fylla. För det första skall den skydda produkten, för det andra underlätta transporten och för det tredje informera. Det finns en hel del att göra inom alla dessa tre områden. Med bättre utformning av transportförpackningarna skulle man få en bättre fyllnadsgrad på pallar. Informationen på dagens förpackningar försvinner i många fall i det sofistikerade och detaljrika trycket för att få ett utseende på förpackningen som skall "sticka ut" för att man lätt skall hitta just min produkt på butikshyllan. När det gäller produktskydd, och då främst transportförpackningar, så ser det ännu sämre ut. Tillverkarna satsar enorma pengar på att skapa, utveckla och förädla sina produkter och man lägger ner mycket resurser på test och verifikation. Men när det kommer till förpackningen så ser det oftast lite annorlunda ut. Man lägger mycket begränsade resurser på att ta fram bra förpackningar. Fortfarande förekommer mycket manuellt förpackningsarbete. Många företag satsar inte några särskilda resurser på förpackningsutveckling för att ta fram fungerande lösningar, varken när det gäller material, konstruktioner eller inpackning. I många fall är det enbart en låg kostnad som är viktig. Det är givetvis bra att man försöker hålla nere kostnaderna men samtidigt medför det i många fall att man får en förpackning som inte klarar av att skydda produkten genom distributionssystemet hela vägen fram till konsumenten.

I den verksamhet som jag och mina kollegor jobbar med så ser vi många exempel på dåliga förpackningar och skadat gods. Som experter inom området är vi den resurs som många företag saknar, specialister på förpackningsutveckling och test. Vi ser också vilken skillnad det gör om man i ett tidigt utvecklingsskede i sin produktutveckling tar med aspekten att produkten skall kunna packas och transporteras på ett rationellt sätt i en förpackning som klarar av att skydda produkten från skador hela vägen ut till konsument.

Vad man kan konstatera är att det finns många företag som har en klar förpackningsstrategi och som packar sina produkter på ett tillfredställande sätt, tar fram genomtänkta och fungerande förpackningar och gör nödvändiga tester för att kontrollera och verifiera sina lösningar. Men det finns alltför många företag som inte tar det ansvaret. Och i många fall är det företagen som gör rätt som från olika håll klandras mest för att man förstör miljön med för mycket förpackningsmaterial.

För faktum är att ett bra produktskydd gör att produkterna kan levereras oskadade till konsumenterna. Det ger lägre priser på varorna och också en bättre miljö. Så visst är det så att förpackningen inte alls är den stora miljöboven utan tvärtom den som räddar miljön och sparar pengar för det är ju vi konsumenter som alltid till syvende och sist får betala!

 

Olof Tillander Innventia
Olof Tillander arbetar i gruppen Förpackningsutveckling och produkttest på Innventia.

Anna Broodh
08 676 70 51
Skicka e-post