Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

"Textil ska återvinnas på bästa sätt"

Textilåtervinning finns inte i större skala idag, men kraven kommer ställas inom kort för insamling av textilt avfall och därmed kommer även krav ställas på processer för textilåtervinning. Under forskningsprogrammet 2018 kommer man att se över möjliggörandet inom textilåtervinning. Åsa Östlund berättar mer.

Vad kommer ni att forska om?

Grundtanken är att se över vilka synergier man kan hitta för bästa resurseffektivitet För att göra det ska forskarna exempelvis anpassa processer inom skogsindustrin för förädling av cellulosamaterial.

- Hållbarhetstänket är viktigt och därför ska vi utgå från befintlig återvinning av plast och papper, som på flera sätt är närliggande materialmässigt till textil, säger Åsa Östlund.

Forskarna kommer även att kolla på hur den kemiska och fysikaliska sammansättningen ser ut i använd textil. I tyget kan det finnas komponenter som stör återvinningsprocessen. Det kan vara färg som kan vara svår att bryta ner, eller ytbehandling som kan klassas som farligt avfall. Idag fokuserar man mest på fiber-till-fiber-återvinning, vilket kanske inte alltid är det mest resurseffektiva tillvägagångssättet.

Åsa funderar på om man kan använda bomullsfiber med hög kristialitet och göra kristallin nanocellulosa av det. Det framställs främst av trä och kanske är det en resurseffektiv väg att gå med använd bomull.  

Vad finns det för utmaningar?

Utmaningen ligger mycket i att textilåtervinning inte är så etablerat idag, men att det finns hög potential för nya möjligheter inom flera branscher. I framtiden kommer det att ställas krav på textilåtervinning och den stora utmaningen är att få med sig den breda gruppen av intressenter. Åsa tänker främst på tvätterier som har stora volymer med material som i dagsläget skickas till förbränning. 

Hur löser man utmaningarna?

- Vi ska ha dialog med experter och ha frågeställningar som ska möjliggöra den textilåtervinning som inte finns idag. Allt är just nu på forskningsnivå och vi försöker kartlägga vilka kvalitéer av material som kan komma in. Vi ska även se över i vilka lägen kemisk återvinning är det lämpligaste alternativet och fråga oss vilket som är det mest effektiva återvinningssystemet för textiler, säger Åsa Östlund.

Målet är att textilt avfall ska bli en ny råvara inom cellulosa- och plastindustrin men man vill även hitta ny kunskap om saker som framställs på fossil basis som skulle kunna ersättas med textilt avfall istället. 

Åsa Östlund är ansvarig för forskningsområdet "The textile waste material refinery" under forskningsprogrammet 2018-2020.

Kontakt

Åsa Östlund
+46 10 516 62 11
Skicka e-post