Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Tänka nytt, framåt och tillsammans

Publicerad 2013-06-26 av Pia Wågberg

Innovation är ett populärt på gränsen till uttjatat begrepp idag. Det pratas om innovation precis överallt, i alla branscher. Vår affärsidé är att generera och förädla forskningsresultat och idéer baserat på skogsråvara till nytta för kunder i hela värdekedjan och kärnan i vår verksamhet är att vara såväl innovationspartner som forskningspartner. Men vad innebär innovation för oss?

Vi arbetar dagligen med forskning, utveckling och innovation men vi sätter mycket sällan en färdig produkt, tjänst eller process ut på marknaden. Vår roll är snarare att hjälpa våra kunder att bli konkurrenskraftiga och göra det möjligt för dem att få ut sina innovationer på marknaden. För att göra vår roll som innovationspartner tydligare har vi försökt beskriva hur vi arbetar i vår roll som innovationspartner på ett enklare och tydligare sätt: Vi vill Tänka nytt, tänka framåt och tänka tillsammans. Detta gäller både hur vi agerar internt och externt.

För mig som arbetat med vår innovationskultur sen 2008, då vår första innovationsstrategi togs fram, har dessa enkla deviser slagit rot hos våra medarbetare. För oss är det ett sätt att använda vår kunskap och våra resurser på ett nytt och kreativt sätt vilket till exempel kan vara att hitta nya, framtida teknikområden som kan vara attraktiva för våra kunder. Vi har även tagit till oss metoder och verktyg som ska kunna stärka oss i vårt sätt att jobba.

Att tänka framåt är att alltid vara ett steg före och möta både marknad och kunder i framtiden genom att förstå vad som är intressant för våra kunder, att förstå vad kunderna behöver innan de själva har insett det helt enkelt.

Att tänka tillsammans är att etablera ett innovativt partnerskap med både interna och externa intressenter. Det innebär framförallt att hitta och delta i andra och nya typer av nätverk för att få nya kontakter, delta i nya projekt och även att hitta nya partners och kunder.

Det är viktigt för oss att delta i olika nätverk som kan skapa värde för oss och våra kunder. Innovation Pioneers är ett exempel där vi har fått nya kontakter i för oss nya branscher. Det ska bli mycket intressant att utveckla dem under året. Nyligen beslutade vi om att vara med i SIS nätverk för att ta fram en standard för innovation management (!), ett spännande forum där vi kan utbyta erfarenheter med många olika aktörer. Även i USA finns nätverk som är potentiellt intressanta för oss. Under våren ska vi undersöka Industrial Research Institute (IRI), med deltagande företag från hela världen, för att se om det är något för oss.

Som sagt, vi tänker nytt, vi tänker framåt och framförallt så tänker vi tillsammans!

 

Pia Wågberg

Pia Wågberg arbetar med innovationsprocess och idéhantering på Innventia.

Pia Wågberg
08 676 7310
Skicka e-post