Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Skogsbaserade nya material

Publicerad 2013-03-27 av Sverker Danielsson
Hemicellulosor tillhör en familj av polysackarider med intressanta egenskaper för tänkbara produkter som t.ex. papperskemikalier, barriärmaterial och nya kompositmaterial. Innventia har nu ett team som samarbetar för att utveckla nya tillverkningsprocesser.

Det handlar om bioraffinaderiet. Av de tre huvudkomponenterna i ved kan vi idag förädla både lignin och cellulosa till flertalet produkter medan hemicellulosa utgör en outnyttjad resurs. Hemicellulosa är en polysackarid med intressanta egenskaper för tänkbara produkter som t.ex papperskemikalie, barriärmaterial och nya kompositmaterial. Det handlar också om det vi kallar restströmmar, vars värde idag endast består i dess värmeinnehåll. Utifrån denna outnyttjade resurs vill vi bygga morgondagens processer och produkter.

Innventia har ett engagerat team med djup expertis som täcker hela hemicellulosans värdekedja; från fiberlinjen, separationsprocesser, kemiska modifieringar och produktegenskaper till kemiska analyser, materialanalyser och systemanalys. Vår nya satsning innebär att alla dessa kunskaper förenas för att ta fram en ny attraktiv produktionsprocess av hemicellulosaprodukter baserad på restströmmar i massabruket.

Vi jobbar mot en effektiv separation och uppgradering. En nödvändighet då den värdefulla komponenten ofta finns i låga koncentrationer tillsammans med en mängd andra komponenter. Vi utvecklar också nya sätt att modifiera hemicellulosan för att skapa en produkt med önskade egenskaper. Utvecklingsarbete i olika skalor är en viktig kompetens hos oss eftersom tydliga effekter på labb kan ge andra svar i full fabriksskala. Målet är en fullskalig fabriksprocess.

Ett exempel på intressant tillämpning av hemicellulosa från restströmmar i massabruken är material till syrgasbarriärer. Innventia har, tillsammans med samarbetspartners, skapat hemicellulosafilmer med goda barriäregenskaper och hög hållfasthet från olika restströmmar i massabruket. Ett material som i framtiden kan ersätta aluminium, polyeten eller andra icke-förnybara skikt i en livsmedelsförpackning. Exempel på potentiella restströmmar är vedhydrolysat, svartlut och processvatten från mekaniska massabruk.

Vedhydrolysat kan vara en restprodukt från dissolvingmassafabriker som producerar massa till t.ex. textilfiber. När fler och fler fabriker konverteras från produktion av pappersmassa till dissolvingmassa och annan specialcellulosa, kommer allt större mängder hydrolysat att finnas tillgängliga. I dissolvningmassa försämrar eller förstör hemicellulosa massaprodukten. Det är därför särskilt aktuellt att hitta nya användningsområden av hemicellulosa som kan skapa intäkter till massabruket.

Sverker Danielsson

Sverker Danielsson arbetar i gruppen Bioraffinaderiprocesser och produkter på Innventia.

Kontakta oss

Sverker Danielsson
08 676 7366
Skicka e-post

 

Saadatmand, S., U. Edlund, A.-C. Albertsson, S. Danielsson and O. Dahlman (2012). "Prehydrolysis in Softwood Pulping Produces a Valuable Biorefinery Fraction for Material Utilization." Environmental Science & Technology 46(15): 8389-8396.

Johanna Persson, Licentiate thesis 2012 "Birch xylan modification by lactide grafting"

Jasna Stevanic Srndovic Ph D thesis (2011) "Interactions between Wood Polymers in Wood Cell Walls and Cellulose/Hemicellulose Biocomposites"