Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Samhällets krav på material kräver smarta lösningar

Mikael Lindström jobbar med material, design och hållbarhetsfrågor på RISE. Hans uppdrag är att sätta forskning i ett större sammanhang kopplat till samhällets utmaningar och behov. Något som också behövs för att kunna bedriva ett forskningsprogram.

- Jag ser behov av vår forskning ute i samhället och ser samtidigt i vilka sammanhang vår forskning passar in, säger Mikael Lindström. 

Han vill också att designers ska finnas med i forsknings och innovationskedjan redan i ett tidigt skede för att se forskningens möjlighjeter. Inom RISE måste forskningen sättas i relation till industrins och samhällets behov. Det gäller därför att se till relationen av vad marknaden behöver och vad forskare kan utveckla. 

- Det går inte att utveckla nya material om man inte har klart för sig var, hur och av vem de ska användas, säger Mikael Lindström.

Målet är även att se till att produktens olika beståndsdelar ska kunna återvinnas. I forskningsprogrammet har man ett grundläggande tänk kring detta eftersom alla komponenter görs i bioraffinaderiet. Självklart är det viktigt med forskare som är specialister på sitt område, men enligt Mikael behöver man se helheten för att kunna bygga något nytt.

- Jag är som en senior kameleont, säger han och menar att han måste sätta sig in i olika områden.

Under forskningsprogrammet hoppas Mikael på att kunna bredda forskningen och samarbeten med andra för att kunna vidga utbudet på RISE. Nuförtiden ställer samhället höga krav på de material som används, hur de används och hur man återvinner dem. 

- Den cirkulära ekonomin ställer krav på oss och jag tror inte på slit-och släng material i framtiden. Saker ska kunna användas flera gånger, av flera olika användare och till slut skall materialet kunna återvinnas, säger Mikael Lindström.

Han poängterar även att man letar smarta material- och designlösningar för att effektivt använda skogarna och utveckla en bredare skogsbaserad industri.

- Vi ska ta tillvara på de möjligheter som finns och nyttja varandras kompentenser. Det är ju forskarens största belöning – att sätta spår i samhället, säger Mikael Lindström.

Mikael Lindström jobbar med material, design och hållbarhetsfrågor på RISE. 

Kontakt

Mikael Lindström
08 676 7433
Skicka e-post