Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Papper som inte bara är papper

Publicerad 2014-10-13 av Hjalmar Granberg

Visst vill man leva i en framtid där vi inte förbrukar av jordens ändliga resurser? En hållbar framtid med biomassa som ändrar skepnad och form i olika produkter. Detta skulle vara fantastiskt och något jag gärna skulle lämna efter mig till mina barn. Men hur ser den framtiden egentligen ut? Vilka är produkterna och varför skulle man vilja köpa biobaserat, förutom att det har en miljömässig poäng? Detta är något vi har frågat oss och ska titta på i det nya forskningsprogrammet, för vi har insett att det finns många möjliga svar. 

Med rötter i skogsindustrin känns det naturligt att börja med träfibern. Varför är träfibern eller nanocellulosan bättre än andra material? Är det att den är stark? Är det dess form? Är det att den kan klistra på andra biobaserade material? Eller är det bara för att den är biobaserad? Efter ett tag inser man hur komplext och svårgreppbart det blir. Det blir en riktig utmaning att svara på egenskapsfördelar utan att prata om i vilket sammanhang ett material skall användas.

Därifrån känns det inte långt till att fråga designers om vilka egenskaper som efterfrågas på marknaden. Förvånande egenskaper skapar nyfikenhet. Det kan vara att man kombinerar paradoxalt motsatta egenskaper i ett och samma material, såsom mjukt och hårt, metalliskt och vitt, eller flexibelt och styvt. Det kan vara interaktiva egenskaper som svarar på enkla tryck med handen, värme, fukt eller elektriska signaler i omgivningen. Det kan också handla om nya formspråk, där man kan åstadkomma former som tidigare var omöjliga att uppnå i ett material. För att få reda på vad som går att göra med materialet måste någon förr eller senare fundera över hur det ska produceras.

Skogsindustrin är en väletablerad och gammal industri som typiskt leverarar produkter i stora kvantiteter. Det handlar ofta om så stora volymer att det är svårt att greppa, tex 10 000 ton. Här är det tydligt att det finns ett gap mellan storskalig produktion och små skräddarsydda produkter som man ofta börjar med. Hur ska det gapet bryggas? En lösning jag tror mycket på är att gömma nya egenskaper i ett material eller halvfabrikat som kan massproduceras. De gömda egenskaperna kan man sedan välja att aktivera och mönstra hos mindre aktörer för att passa de olika kundernas specifika behov. 

På Innventia har jag haft förmånen att arbeta med flera exempel på biobaserade material med gömda egenskaper. Vad sägs om halvledande papper som material för att bygga solceller eller framtidens elektronik? En förpackning som öppnar sig själv i ugnen? En självkollapsande pappersförpackning som faller ihop när man tömmer innehållet? Eller ett hållbart alternativ till slit-o-släng mode som är tillverkat i en pappersmaskin?

Inför det nya forskningsprogrammet har flera företag speciellt pekat ut forskning och utveckling av nya material som en viktig väg för industrins överlevnad. Det ger mig gott hopp om framtiden.

Hjalmar Granberg
Hjalmar Granberg arbetar i gruppen "Nya material och funktioner" på Innventia.

Hjalmar Granberg
08 676 7041
Skicka e-post