Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Packaging 2020

Publicerad 2014-03-03 av Fredrik Rosén, Marco Lucisano

För ett år sedan släppte vi rapporten Packaging 2020 – Innventia Global Outlook Report. Rapporten beskriver sju globala krafter och dess påverkan på förpackningsindustrin och framtidens förpackningar. Studien bygger på Innventias expertis och intervjuer i breda nätverk i kombination med en undersökning bland 1500 konsumenter i USA, Indien och Sverige.

Studien genomfördes som en del av ett internt strategiprojekt vid Innventia. Vi ville också bidra till en ökad dialog mellan aktörerna i förpackningens värdekedja - vilka är förpackningens möjligheter, utmaningar och hot i det framtida samhället? Visst hade vi hoppats att rapporten skulle få ett positiv mottagande men var inte förberedda på det breda internationella genomslag den snabbt fick. I skrivande stund har rapporten väckt intresse i över 30 länder och för att möta efterfrågan har vi tryckt över 4000 exemplar(!)

Uppenbarligen fyllde den ett behov! Företag, organisationer och forskningsaktörer aktiva på förpackningarnas arena känner igen sig i innehållet i Packaging 2020 och kan därför relatera till Innventia och till vår verksamhet. Det gångna året med Packaging 2020 blev ett år av spännande möten, intressanta samtal och nya intryck. Det har varit glädjande att bli inbjudna till möten och konferenser utanför våra vanliga nätverk som till exempel European Plastics Converters och Livsmedelsföreningen. Särskilt intressant var det också att bli hårt ifrågasatta av intressenter, lobbyister och aktörer från andra branscher. Packaging 2020 innehåller bevisligen slutsatser som både stimulerar och engagerar läsarna.

Vad sa vi då i rapporten och vad har hänt det senaste året?

I Packaging 2020 pekade vi på några megatrender som utmanar produkt- och förpackningsindustrin: en växande global medelklass, en åldrande befolkning, begränsad råvarutillgång och en intensifierad urbanisering. Vi ser att förpackningens material, och inte bara dess utseende, styr våra köpbeslut. Vi ser också en tydlig efterfrågan och ett stort behov av smartare förpackningar.

Den växande online-shoppingen är också en av de växande trenderna som vi analyserade i projektet. Den bruna låda som varorna oftast skickas i idag fascinerar oss. Vi kan inte sluta fråga oss om den kommer att vara lika brun och tråkig även i framtiden eller om den blir en viktig varumärkesbärare. Därför var det extremt intressant att observera att det gångna året bjöd på strukturaffärer i industrin som stärkt aktörer med fokus på sekundära förpackningar för e-handeln.

Ett område där e-handeln visat extremt stark tillväxt under året är hemleverans av mat, vilket var ytterligare en trend som vi diskuterade i Packaging 2020. Måste villigt erkänna att vi själva även fallit för detta. Att få en färdigkomponerad matkasse för veckan, en ekologisk fruktkorg eller färskt bröd hemkört till dörren har sina fördelar. Och, på tal om mat, 2013 var året då kraven på förpackningsmaterial i kontakt med livsmedel har diskuterats så starkt att returfiberbaserade förpackningar stundvis varit hårt ifrågasatta; något vi också tog upp i rapporten som en växande utmaning för branschen som helhet.

Vi på Innventia har använt slutsatserna i Packaging 2020 i vårt strategiarbete och som vägledning i samtal med kunder, finansiärer och övriga intressenter. Det är mycket givande för oss att rama in vår forsknings- och innovationsverksamhet i kontexten av utvecklingen i omvärlden. Därför arbetat vi nu med ytterligare en Global Outlook Report: Papermaking towards the future. I denna rapport målar vi upp och analyserar fyra scenarier kring framtidens pappersprodukter. Hur kommer industrin se ut och hur kan vi förbereda oss för detta idag?

Papermaking towards the future presenteras den 17 mars. I väntan på den nya rapporten beställ gärna Packaging 2020 som nu åter finns i tryck.

Fredrik Rosén Marco Lucisano Innventia

Fredrik Rosén är marknadschef och Marco Lucisano är gruppchef för Processlösningar på Innventia.

Fredrik Rosén
08 676 7334
Skicka e-post
Marco Lucisano
08 676 7285
Skicka e-post