Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Mattias Drotz ser fram emot nya insikter

Forskningsområdet "Tissue products and processes" kommer att studera absorption och mekaniska egenskaper hos olika belastningsfall. Mattias Drotz berättar mer.

Vad kommer ni att forska om? 

Under forskningsprogrammet kommer forskarna att fokusera på att utveckla mer energieffektiva processer och optimera slutprodukten för att uppnå optimal funktion och taktila egenskaper Forskarna har dessutom utvecklat nya mätsystem för att studera vätskespridning i olika strukturer samt unika metoder för att studera de brottmekaniska egenskaperna hos hygienprodukter. På så sätt kan man studera absorption och de mekaniska egenskaperna dynamiskt vid olika belastningsfall. 

Vad finns det för utmaningar?

En ständig utmaning inom det här området är att skapa energieffektivare processer. Man kan exempelvis undersöka om det finns bättre råvaror för produkterna. Mattias berättar att man tittar på alternativa fiberslag runt om i världen. 

- Vi arbetar produktionsnära för att se om man kan torka pappret på ett bättre sätt. Man kan som exempel titta på alternativa uppvärmningssätt med andra energikällor för att uppnå en förbättrad produktionsekonomi vid tillverkningen. Det kan också handla om en förbättrad produktionsekonomi genom att öka tillgängligheten och minimera antalet driftstopp vid tillverkning och konvertering av produkterna. En utmaning är till exempel att optimera mönstret på den konverterade slutprodukten beroende på vilken typ av baspapper man har, säger Mattias. 

Hur löser man utmaningarna?

För att öka energieffektiviseringen och minska antalet driftstopp vid tillverkningen kommer forskarna bl.a. att arbeta med fiber och mäldberedning, där forskning pågått under en längre period. Arbetet kommer att utföras i mindre och större skala med syfte att implementera resultaten. Pilot och demonstrationsanläggningar kommer att nyttjas såväl inom RISE och hos kunder för att utveckla helt nya koncept och tillverkningssätt av tissue och hygienprodukter. Genom en vidareutveckling och användande av befintliga mätsystem kommer tissue-industrin att få en större insikt om hur processerna och nya produkter kan utvecklas.

Mattias Drotz är ansvarig för forskningsområdet "Tissue products and processes" under forskningsprogrammet 2018-2020.

Kontakt

Mattias Drotz
08 676 7388
Skicka e-post