Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Det kan vara möjligt att förhindra sprickor i kartongen

”Boosting convertibility and printability of packaging” är området där fokus ligger på en kombination mellan pappersmekanik och tryckning. I slutändan hoppas man utveckla nya metoder som kan användas som ett led i kartongens produktutveckling. Mikael Nygårds berättar mer.

Vad kommer ni att forska om?

Forskningsprogrammet kommer att ha fokus på tryck och mekaniska egenskaper över lag. Meningen är att kartong ska fungera så bra som möjligt i sin applikation. Men det behövs en bättre mätmetod för att karaktärisera det. Genom att ändra på tillverkning eller andra koncept kanske man kan förhindra sprickor i kartongen. 

- Vi försöker komma företagen närmre och göra saker som de tycker är relevanta, säger Mikael Nygårds.

Vad finns det för utmaningar?

En utmaning är att arbeta mot en slags förståelse om vad som händer i materialet och varför.  En annan utmaning för industrin är att verifiera bra produkter och övertyga samhället om vad som fungerar bäst.

- Vi skulle kunna utgå från teoretiska modeller och utveckla dem och förklara varför det är bra att mäta på ett visst sätt, säger Mikael Nygårds.

Papper är ett unikt material som är väldigt svårt att mäta och hantera. Forskarna vill ha en viss typ av skada i materialet för att förhindra en annan typ av skada. Det blir en avvägning och därför vill forskarna ha förståelse för olika egenskaper och hur de samverkar.

Hur kommer ni lösa utmaningarna?

- Vi vill titta på ett antal provmetoder och se vilka som mäter något relevant, säger Mikael Nygårds.

Förhoppningen är att hitta en effektivare metod som kan ge samma resultat som materialet får idag. Forskarna kommer att titta på egenskaper hos kartongen och färgen som ska tryckas. Utifrån det kan de bygga upp en förståelse för vad man behöver mäta och hur det ser ut.   

- Vi vill jobba med uppskalning för att lösa de problem som folk anser finns i förpackningsområdet, säger Mikael Nygårds.

Mikael Nygårds är ansvarig för forskningsområdet "Boosting convertibility and printability of packaging" under forskningsprogrammet 2018-2020.

Kontakt

Mikael Nygårds
08 676 7193
Skicka e-post