Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Kompetensutveckling inom området för kolfiberforskning

Publicerad 2014-05-21

Under våren 2013 fick jag årets Kompetensutvecklingspris från Gunnar Sundblads Forskningsfond. Tack vare detta fick jag möjlighet att arbeta som gästforskare vid Oak Ridge National Laboratory (ORNL) och University of Tennessee (UT) för att utöka mina egna och Innventias kunskaper inom kolfiberområdet.

Jag anlände till Tyson McGee-flygplatsen i Knoxville, Tennessee, efter mer än 13 timmars oavbruten resa. Trots att det var sent på eftermiddagen var det fortfarande varmt och jag upplevde något av en "Melrose Place"-känsla när jag passerade poolen vid det lägenhetskomplexet där jag skulle bo under de kommande sex månaderna.

När jag tagit mig igenom all byråkrati vid ORNL kunde jag (trots min röda namnbricka som tycktes identifiera mig som en utländsk spion) påbörja min forskning. Innan jag åkte hade jag i samarbete med mina kollegor på Innventia förberett ett antal olika ligninprover som var redo att bli kandidater för kolfiberprekursorer. Tack vare såväl ORNL:s som UT:s utmärkta laboratorieutrustningar kunde jag arbeta med och lära mig mycket om smältextrudering av lignin Allt var emellertid inte frid och fröjd. Alla som har kommit i kontakt med lignin vet att det är svårt att få materialet att samarbeta. Jag upptäckte också att det inte är detsamma att arbeta i USA som i Sverige. Företagshierarkin är mycket mer uttalad än i Sverige, något som jag ibland upplevde som i viss mån hämmande.

Jag lyckades emellertid åstadkomma en del enastående resultat, kanske tack vare den amerikanska söderns gästfrihet, eller kanske det helt enkelt berodde på att jag samarbetade med många duktiga personer (Amit Naskar, Joshua Perkins, Daniel Webb, Sam Akato, Fue Xiong och Halil Teknilap vid ORNL samt Darren Baker, Omid Hosseinaei, David Harper och Derek Cressy vid UT). Vi kunde, för att nämna ett sådant resultat, producera Innventias första spole av multifilamentfiber, bestående av 100 % lignin från barrträ. Det faktum att vi snart kommer att kunna göra detta vid Innventia är oerhört spännande.

Det var bitterljuvt att återvända till Sverige i slutet av februari. Jag hade träffat många fantastiska människor, såväl på ett yrkesmässigt plan som i privatlivet. Jag kände också att jag hade fått mycket ny kunskap som skulle vara till nytta i framtiden, inte bara för min egen del utan även till förmån för Innventia och utvecklingen av kolfiber från lignin till en låg kostnad. Det var en fantastisk upplevelse och jag är mycket tacksam mot Gunnar Sundblads forskningsfond för att jag har fått denna möjlighet.

Kompetensutvecklingspriset delas ut årligen till en forskare inom den svenska skogsindustrin och delas ut för att stödja någon som ska vistas utomlands i sex månader i syfte att forska och utöka sitt yrkesmässiga nätverk.

Hannah Schweinebarth med kolfiber
Hannah Schweinebarth arbetar i gruppen Bioraffinaderiprocesser och produkter på Innventia.

Hannah Schweinebarth
08 676 7265
Skicka e-post