Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Koll på förpackningens framtidsutsikter

Publicerad 2013-02-19 av Catharina Ottestam

Jag tänker just nu mycket på hur förpackningsbranschen kommer utvecklas framöver. Vad kommer att slå igenom? Ligger det biobaserade samhället bakom knuten eller dröjer det ytterligare innan vi ser nya förpackningar som är helt gjorda av bioråvara i butikshyllan när vi handlar? Hur spelar allt det som händer nu i vår omvärld in?

Självklart är det roligt att fundera och spekulera, det kan vara ett spännande ämne över en längre middag, prova själva! Det har jag gjort och jag lovar, alla har åsikter om förpackningar! De är ett nödvändigt ont, de är svåra att öppna, man älskar eller hatar skruvkorkar…

För min del handlar det inte bara om att göra tankelekar om framtiden. Det handlar om hur vi på Innventia ska formera trupperna. Vad ska vi fokusera på, vilka aspekter måste vi ha med när vi utvecklar nya material och förpackningslösningar? Räcker det med att det ska vara lite billigare och lite bättre? Och i så fall, bättre på vilket sätt?

För att komma vidare i tankarna, att vara bättre rustad för framtiden behövs det analyser. Det är därför vi precis arbetat fram Packaging 2020, en rapport som beskriver drivkrafter för framtiden, människors uppfattning om förpackningar i olika världsdelar och hur allt detta kan påverka maktbalanser och utvecklingsvägar för hela förpackningsbranschen. Mycket har vi vetat en längre tid, till exempel att vi blir allt äldre och att andelen medelklass växer på jorden. Frågan är hur det kommer att påverka förpackningarna framöver? Fler som har råd med mer, betyder det fler produkter som förpackas? Jordens resurser utarmas alltmer, kommer vi att ha ”råd” med ökad konsumtion? Och om fler blir äldre, vad behöver de då? Förpackningar som är lättare att använda, eller kanske fler enhushållslösningar? Hur ska vi hitta råvarubasen för framtidens förpackningar? Återvinning kommer att bli allt viktigare, inget material kan tillåtas användas bara en gång. Hur påverkar det värdeskapandet? Vem kommer att sitta på makten framöver? Är det varumärkesägare, retail eller kanske återvinnarna?

Och vad händer om fossilbaserade material förbjuds i större delar av världen? Är vi redo då för något nytt?

Det blir många frågor och det är inte bara jag som funderar. Det är en komplex bransch med många utmaningar framför sig och just därför är det än viktigare att hålla koll på vad som händer och analysera det. Det bäddar för en bra plan, att vi är redo att ta fram det som framtiden kommer att behöva!

Catharina Ottestam

Catharina Ottestam är affärsområdeschef för Packaging Solutions på Innventia.

Catharina Ottestam
08 676 7211
Skicka e-post