Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Hållbarhet är kärnan

Forskningsprogrammet 2018-2020 har hållbarhet i fokus. - Vi kommer att forska på hållbarhet vid omställningen till biobaserad ekonomi, säger hållbarhetsexperten Tatjana Karpenja.

Totalt fyra övergripande hållbarhetsmål har tagits fram och ligger i fokus inom respektive programområde:
Förnyelsebara material - Bemöta samhällsbehoven med de produkter man tillverkar från skogen. 
Resurseffektivitet - Minimera kostnad och miljöpåverkan genom effektivare resurs-och energianvändning.
Processeffektivitet - Utöka tillverkningsvolymer och kvalité genom produktionseffektivitet och körbarhet. 
Cirkulär ekonomi - Möjliggöra cirkulär ekonomi genom teknologi-och affärsmodeller.För att vägleda de olika programmens arbete används hållbarhetskunskaper såsom kopplingar till internationella och lokala hållbarhetsmål, lagstiftningar, trend- och scenariearbeten. Arbetet handlar även om att kvantifiera hållbarhetsnyttan av innovationer, exempelvis den tekno-ekonomiska och den miljömässiga. 

”Dagens samhällsutmaningar är komplexa”

Tatjana förklarar också att vi lever idag som om vi hade 1,6 jordklot istället för bara ett, vilket betyder att vi förbrukar mer resurser per år än vad naturen kan producera. Hon ser det som en stor resursutmaning som är väldigt komplex. 

- För att förstå den totala hållbarhetspotentialen med innovationer behöver man se helhetsbilden. Detta gör man genom att sätta sina material och processer i ett större perspektiv såsom ett konkret case eller värdekedjeperspektiv för att analysera eventuella positiva förändringar eller utmaningar hos olika aktörer, säger Tatjana.  

Det är dock inte alltid man kan konstatera att biobaserat är bättre än fossilbaserat och det är något som ska analyseras från fall till fall. 

- Att transportera sina varor långa sträckor kan till exempel bidra till mer utsläpp vilket kan köra över fördelarna med innovativa material och processer. Ett annat exempel kan vara att vi skapar det bästa möjliga för kunden men i slutändan kan resurser vara värdelösa om de kan inte återanvändas eller återvinnas, säger Tatjana. 

Sammanfattningsvis det handlar om att hantera sina resurser effektivt för att få stabila och attraktiva affärer och samhälle på sikt. Förnybara råvaror och cirkularitet är viktiga utgångspunkter här.

Tatjana Karpenja ansvarar för hållbarhetsaspekter under forskningsprogrammet 2018-2020.

Kontakt

Tatjana Karpenja
08 676 7026
Skicka e-post