Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Hur fungerar interaktionen mellan vatten och cellulosa?

Publicerad 2017-03-03 av Tomas Larsson
Nästa utmaning inom cellulosa-området är att beskriva växelverkan mellan cellulosa och vatten. Tomas Larsson ser utmaningen som något positivt och hoppas att forskningsprogrammet 2018 kan skapa ännu fler frågeställningar.

Vad kommer ni att forska om?

Hur cellulosa samverkar med vatten är ett område som kommer att studeras under kommande forskningsprogram. Det kommer att finnas en ny mätutrustning till användning för att försöka lösa frågeställningar och få fram ny kunskap. 

Vad finns det för utmaningar?

Den största utmaningen handlar om hur man teoretiskt kan beskriva icke jonisk växelverkan mellan cellulosa och vatten. Man behöver en vetenskaplig frågeställning som kan adresseras med hjälp av tillgängliga eller nya mätmetoder. Tomas (som vann Ekmanmedaljen 2017) tror att det är möjligt att besvara även de här frågeställningarna genom att kombinera olika avancerade mätmetodiker. 

Hur löser man utmaningarna?

Det finns olika uppfattningar om vad det är för egenskaper som är viktiga hos ett material för att det ska låta sig användas. I det här området handlar det främst om att titta på hur cellulosan är uppbyggd. 

- Strukturen är väldigt betydelsefull vare sig man gör nya material eller bryter ner cellulosa i socker eller använder det som en kemikalie, säger Tomas Larsson.

Har man inte kläm på strukturen förstår man troligtvis inte om man har ett material som är bra för sitt ändamål. En orsak till att man inte har karaktäriserat materialet tidigare är för att det anses vara för besvärligt. Man behöver först och främst ta fram en metodik för att mäta på ett tillförlitligt sätt. När man genom mätning förstår hur det hänger ihop kan man gå in i isoleringsprocessen och skräddarsy material för olika tillämpningar.

- Jag hoppas att vi kommer fram till intressanta och relevanta frågeställningar under forskningsprogrammet, säger Tomas Larsson.


Tomas Larsson arbetar som forskare inom cellulosaområdet på RISE Bioekonomi.

Kontakta oss

Tomas Larsson
08 676 7130
Skicka e-post