Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Initiativ för att sätta nanocellulosa på marknaden

Publicerad 2016-05-26 av Anna Wiberg

Forskningsområdet nanocellulosa är i förändring och utvecklingen går allt snabbare. Efter att under lång tid ha fokuserat på att sänka energiförbrukningen vid tillverkning, ligger fokus idag på tillämpningarna. Nanocellulosa finns redan att köpa på marknaden både i Europa och Nordamerika och används idag som styrketillsats vid tillverkning av papper och kartong och som konsistensgivare i olika industriella applikationer. Frågan är: Hur högpresterande material kan man tillverka av nanocellulosa? Det handlar om att leverera rätt kvalité till rätt pris, men också om att ha processer för att tillverka åtminstone några av alla de spännande materialkoncept som just nu tas fram på universitet runt om i världen.  

På Innventia pratar vi om Nanocellulose processing for various applications. Vi är ett starkt team som arbetar med processutveckling för så väl nanocellulosa som material av nanocellulosa. I nummer 2/2016 av Innventias kundtidning Beyond får du lära känna många av nyckelpersonerna i teamet och du får en inblick i vilka utmaningar vi försöker lösa. Det kommer bli uppenbart att vissa projekt handlar om industriell implementering och stöd till industrin i produktsäkerhetsarbetet, medan andra projekt ligger på låg TRL (Technology Readiness Level) och syftar till att bygga upp teknologiplattformar för tillverkning av t.ex. avancerade filmer eller trådar, allt i nära samarbete med industri och akademi. Vi kommer också att berätta hur vi arbetar med karakterisering av nanocellulosa. Det krävs ett gemensamt språk för beskrivning av materialets karakteristiska egenskaper för att man ska kunna jämföra olika typer av nanocellulosa och säkerställa en jämn produktkvalitet.  Inom forskningen behöver vi använda de kraftfulla analystekniker som finns på våra synkrotronanläggningar runt om i Europa, dels för att få ut hela potentialen hos materialet när vi t.ex. gör en tråd, men även för att förstå vår de mekanismer som är avgörande när vi tillverkar vårt material eller försöker torka det.

Även om området tagit ett jättekliv framåt de senaste tio åren så tror vi att de kommande tio åren kommer att bli ännu mer spännande, det är nu vi förväntar oss att de mer högteknologiska framstegen kommer att ske och vi på Innventia är stolta över att vara en av de ledande aktörerna i detta nyskapande.

Anna Wiberg

Anna Wiberg är avdelningschef för avdelningen Nanocellulosa.

Kontakta oss