Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Branschen förändras i en snabb takt

Wellpappindustrin har behov av att förnyas i och med att omvärlden förändras i en snabb takt. I forskningsprogrammet kommer materialets fördelar och outnyttjade potential lyftas fram. Astrid Glasenapp berättar mer.

Vad kommer ni att forska om?

Största problemet med wellpapp är att det är väldigt fuktkänsligt. I kontakt med fukt tappar materialet drastiskt sin prestandard och det problemet är inte löst än. Forskarna vill förstå vad som händer på fiber-och fibrillnivå när strukturen luckras upp. I och med det hoppas man hitta smarta lösningar som visar hur man kan använda olika typer av tillsatser. 

- Vi vill studera olika effekter av att råvarorna (liner och flute) går mot lättare material, säger Astrid Glasenapp.

Vad finns det för utmaningar?

Att wellpapp förlorar så mycket av sin styrka i kontakt med fukt – kallas kryp. Och det är något forskarna vill förhindra. Idag kan man inte mäta krypning särskilt snabbt och därför vill man skapa en ny mätmetod just för det.

 Astrid tycker att tiden är en av de största utmaningarna eftersom branschen förändras i en så snabb takt.

- Vi vill hjälpa företag att möta de krav som ställs, säger Astrid Glasenapp.

Hur löser man utmaningarna?

- Vi ska testa nya tillsatser som kan förhindra krypning, säger Astrid Glasenapp. Hon anser även att det viktigaste är att ha en god dialog med kunderna för att hitta lösningar.

E-handeln är också en utmaning som kommer förändra de krav som ställs på förpackningar inom den närmaste framtiden. Astrid förklarar att forskarna ska försöka hitta lösningar genom att kombinera olika material.

Astrid Glasenapp är ansvarig för forskningsområdet "Improving corrugated board performance" under forskningsprogrammet 2018-2020.

Kontakt

Astrid Glasenapp
08 676 7073
Skicka e-post