Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Hur hänger vattnet ihop med fibrillerna?

Nanocellulosa har stora möjligheter och potential men också många utmaningar. Under forskningsprogrammet kommer man jobba med fundamentala aspekter och processer om hur man tar fram nanocellulosabaserade material och karaktäriserar det. Christian Aulin berättar mer.

Vad kommer ni att forska om? 

I en del av forskningsprogrammet ska man försöka spinna trådar och ta fram filmer i en större skala under industriellt relevanta förhållanden. Man ska även titta på hur man kan optimera tillverkningsprocessen och ta fram nanocellulosa på ett energieffektivt sätt. En viktig del av programmet är att utveckla nya metoder för att karaktärisera nanocellulosa. 

- Vi ska skräddarsy nanocellulosa för olika ändamål, säger Christian Aulin. Han berättar även att nanocellulosa har stor potential som barriärmaterial och kan exempelvis ersätta aluminium som klassas som en miljöbov. 

Vad finns det för utmaningar?

En stor utmaning är att få bort vatten från nanocellulosan och kunna forma materialet. Vattnet är bundet till cellulosan och ju finare partiklar desto svårare är det att ta bort vattnet. Utmaningen handlar också om energi och att utveckla kontinuerliga processer för att forma material såsom trådar och filmer. 

Hur löser man utmaningarna?

- Vi ska titta på olika delar i processen och skala upp dem så att industrin ser att det vi tittat på är relevant, säger Christian Aulin.

Målet är att kunna identifiera och ta fram processer för olika nanocellulosakvalitéer och skräddarsy dem till olika applikationsområden. För att lösa utmaningen med vattnet så ska forskarna titta fundamentalt på vilket sätt vatten hänger ihop med fibrillerna. Med den kunskapen kan man veta hur man t.ex. ska torka eller pressa bort vattnet på ett effektivt sätt.

Christian Aulin är ansvarig för forskningsområdet "Nanocellulose processes and materials" under forskningsprogrammet 2018-2020.

Kontakt

Christian Aulin
08 676 7260
Skicka e-post