Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Från grundläggande forskning till produktion

Publicerad 2012-09-05 av Elisabeth Sjöholm

Att ta fram nya material eller skapa befintliga material från nya råvaror är en lång och ganska utmanande process som kräver kunskap, uthållighet, samarbete och resurser. Precis så är det med att tillverka kolfiber av lignin.

Idag har vi arbetat i ungefär sex år med att forska på att göra kolfiber av sulfatlignin. Man kan tycka att sex år är lång tid, men med tanke på att detta har varit en grundläggande forskning på något helt nytt inom massaindustrin och även för oss på Innventia så får man ha en viss förståelse. Nu har vi kommit så långt att vi har kunnat visa att man kan spinna kolfibrer av barrvedslignin, vilket tidigare ansågs som omöjligt. Spännande eller hur?

Jag har haft förmånen att leda LigniCarb, ett forskningsprojekt som visat att ligninet som finns i ved men som tas bort vid sulfatmassatillverkning, har stor potential att användas som råvara för att tillverka kolfiber. Att kolfiber är lätt och starkt med många användningsområden vet säkert de flesta men att det är en ganska hög produktionskostnad där den petroleumbaserade råvaran och fiberspinningen står för ca 50 procent av kostnaden är kanske inte lika väl känt. Idag kan vi, tack vare LignoBoost-tekniken, utvinna ett mycket rent lignin som skulle kunna användas till att tillverka kolfiber, vilket skulle öka tillgången på råvara för kolfiber. Enligt studier som redovisas i en avhandling som nyligen avlades här på Innventia av Ida Norberg, finns det stora fördelar med att använda lignin. Inte bara att dagens råvaror är petroleumbaserade och dyra utan också att kolfiberprocessen kan effektiviseras. Nästa steg blir alltså att få dessa fantastiska forskningsresultat till något som kan användas i produktion och som verkligen kan komma till nytta för massaindustrin. Massaindustrin har stora möjligheter att på ett lönsamt sätt bredda sin produktion och att minska användandet av petroleumbaserade komponenter som i sin tur, skulle leda till en ökad tillgång på kolfiber och dessutom en mindre negativ inverkan på miljön genom minskad användning av den petroleumbaserade råvaran. Med andra ord: Större tillgång av kolfiber som inte bara kan tillverkas effektivare, utan också är tillverkad av en förnybar råvara.

För att nå dit måste vi alla samarbeta och tänka utanför de traditionella ramarna! Att fokusera på att öka kunskapen om hela processen och lära av andra aktörer i värdekedjan för att ta fram konkreta forskningsresultat, är både roligt och spännande. För att kunna uppnå ett snabbare resultat behöver vi öka samarbetet med och inom massaindustrin, få fram resurser bland annat till en mer avancerad utrustning för att kunna spinna flera fibrer samtidigt och slutligen behövs ett stort engagemang från alla parter.

Med andra ord: Med ett samlat engagemang och samarbete kan vi försätta berg – eller åtminstone tillverka framtidens kolfiber av lignin!

 

Elisabeth Sjöholm

Elisabeth Sjöholm arbetar i gruppen Bioraffinaderiprocesser och produkter på Innventia.

Elisabeth Sjöholm
08 676 7448
Skicka e-post