Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Förbehandlat lignin ska ge resultat

Lignin är en biprodukt från skogsindustrin som skapar möjligheter till nya produkter för branschen. Sverker Danielsson berättar mer om vad som kommer att studeras under kommande forskningsprogram.

Vad kommer ni att forska om? 

- Frågeställningarna gäller hur man tar ligninet till marknaden. Vi utgår från lignin från ved eller andra råmaterial och utsätter det för olika behandlingar. Bland annat fraktioneringar, värmebehandlingar eller kemiska modifieringar för att skapa nya material av lignin, säger Sverker Danielsson.

Vad finns det för utmaningar?

Att koppla betingelser i olika processteg med produktegenskaper är en av utmaningarna. Det arbetet pågår men det finns mycket som vi behöver lära oss vad gäller att prediktera produktegenskaperna från råvara och processbetingelser.

- En annan utmaning är att ta fram rätt ligninprodukt för användaren. Vi kommer att anstränga oss för att nå rätt kravspec så att vi inte jobbar hårt på att förbättra något som redan är bra nog. För att få in lignin i nya värdekedjor behöver aktörer från olika branscher mötas, säger Sverker Danielsson.

En tredje utmaning med lignin är att hitta karakteriseringsmetoder för olika parametrar som gör det möjligt att jämföra resultat från olika testmiljöer. Att kunna specificera ligninkvalité mot en given produkt är en nyckel för att det ska kunna bli en handelsvara.

Hur löser man utmaningarna?

En nyckel för att skapa ännu bättre kolfibrer är att kontrollera delprocesserna och köra dem kontinuerligt – i stället för satsvis som idag. 

- Vi kommer bygga vidare på de framgångar vi haft inom kolfiber och är intressant för flera applikationer både som styrkebärande komponenter men även med andra funktioner som kan passa i energilagringsapplikationer, säger Sverker Danielsson och fortsätter. 

- Vi behöver även hitta rätt kemi för att behandla lignin så att det passar i efterföljande processteg. Vi anpassar ligninets termiska egenskaper och studerar hur det beter sig när det smälter och vilken tid och temperatur som krävs för att stabilisera och karbonisera materialet.

Kompetensen på RISE är väldigt stark på analyser och skogsindustriella processer och det kan ses som en nyckel till att kontrollera alla steg från svartlut till kolfiber och lyckas göra det kontinuerligt. 

Sverker Danielsson är Consortium Manager för forskningsområdet "Lignin refining for high value applications" under forskningsprogrammet 2018-2020.

Kontakt

Sverker Danielsson
08 676 7366
Skicka e-post