Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

En ny framtid för papperstillverkning

Publicerad 2013-11-11 av Paul Krochak

År 2000 tillträdde jag min första tjänst på området pappersmassa och papper. Jag arbetade med ett intressant projekt i en stor forskningsgrupp med stor internationell närvaro. Och det saknades inte ekonomiska resurser. Faktum är att det fanns mer pengar än det fanns studenter att fördela dem på. Totalt sett fanns det en känsla av att vi arbetade inom en blomstrande bransch.

Situationen förändrades dramatiskt under åren. Energikostnaden började stiga snabbt, konkurrensen ökade starkt på utländska marknader, efterfrågan på tryckning – i synnerhet nyhetstryckning – var inte lika stor som den en gång varit och pappersbruken började läggas ner i en oroväckande hastighet. Jag är säker på att ni känner igen den här berättelsen.

Jag började forska i pappersmasse- och pappersbranschens historia i ett försök att förstå vad som ledde till framgången (och misslyckandet) för olika pappers- och pappersmasseregioner. Några tydliga mönster växte fram. Tillgången på råmaterial var tveklöst viktig. Produktionseffektiviteten har också varit en nödvändighet som vanligtvis är ett resultat av innovation. Det är även intressant vilken betydelse statligt stöd (eller brist på stöd) genom lagstiftning har; lagstiftning som inkluderar branschtariffer, regionalspecifika innovationsprogram, hållbarhet och en vision för långsiktig branschtillväxt. För närvarande verkar framgången slutgiltigt dock drivas på av efterfrågan, vare sig den är lokal eller genom export. Och oturligt nog är efterfrågan inte vad den en gång varit för många kvaliteter, nämligen tryckpapper och skrivpapper.

Trots alla utmaningar som pappersmasse- och pappersindustrin nu står inför efterfrågar samhället fortfarande förnybara produkter för att uppfylla våra dagliga behov. Förnybara resurser och återvinningsbarhet är inte längre ideal, det är krav från produkternas slutanvändare. Nyliga innovationer inom skogsproduktteknik har gett upphov till nya tekniker för att producera mycket starkt lättviktspapper, 3D-formbart papper, funktionellt papper, en rad applikationer för nanocellulosa, ren energi, miljövänliga kemikalier, miljövänlig plast och andra värdeskapande kompositmaterial. De anses utgöra grunden för framtidens så kallade "biobaserade ekonomi". Statliga och icke-statliga organisationer tillhandahåller finansiering för innovation på dessa områden inom nästan varje större produktionsregion globalt. Framtiden ser kanske ljus ut ändå?

Det finns dock en stor utmaning för vår bransch, nämligen att överleva den XX år långa luckan tills bioekonomin blir verklighet, det vill säga, lönsam. Det ligger kanske 5 eller 10 år fram i tiden. Men ändå har branschen en avgörande fördel för att uppnå den framtiden, nämligen infrastruktur, tillgångar, investeringar och erfarenhet av att omvandla skog till värde på ett hållbart sätt. Det finns fortfarande en efterfrågan efter pappersprodukter – och det kommer fortsätta att finnas en efterfrågan under överskådlig framtid. Vid planeringen för framtiden är det viktigt att fokusera på nutiden och de saker som tar oss vidare in i framtiden. Det omfattar en effektiv produktion av papper, emballage och hushållsprodukter. Det omfattar även att vara tillräckligt flexibel för att kunna öka produktionen av produkter som det finns efterfrågan på i dag och minska produktionen av dem som det inte finns efterfrågan på. Bättre kontroll på enhetsprocesserna som är involverade i produktionen är viktigare än någonsin och det kan man endast uppnå genom bättre förståelse, mätning och kontrollstrategier över hela produktionslinjen. Och framför allt är det viktigt att vi stöder både kort- och långsiktiga program som bidrar till att få branschen att blomstra igen.

Dela din åsikt och hjälp oss kartlägga framtiden för pappersindustrin i vår expertundersökning genom att klicka på länken till höger! Undersökningen är en del av vår nästa Innventia Global Outlook Report: "Papermaking towards the future". 

Paul Krochak
Paul Krochak arbetar i gruppen Processlösningar på Innventia.

Paul Krochak
08 676 7372
Skicka e-post