Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Digitalisering kan vara mer avgörande i framtiden

I forskningen tillkommer nya trender och tekniker där man hoppas ordna ett smidigt informationsflöde. Nästa år är det första gången digitaliseringen är ett område i forskningsprogrammet. Peter Hansen berättar mer.

Vad kommer ni att forska om?

Syftet med det här området i forskningsprogrammet är att använda information från värdekedjan på ett bättre sätt och ge möjligheter att hitta nya affärsmodeller. Om man jobbar med informationen kopplat till en produkts egenskaper kan RISE Bioekonomis kunder optimera sin befintliga process. 

Vad finns det för utmaningar?

Peter Hansen ser tre utmaningar. Första utmaningen handlar om att samordna information och ha den tillgänglig på en plattform där man kan jobba med rådata. Andra utmaningen handlar om vilken information som ska användas. 

- Det är ingen ny utmaning men den blir ytterligare stärkt när det finns så mycket information att tillgå, säger Peter Hansen.

Den tredje utmaningen handlar om att företagen behöver ett mod att utbyta data. Peter menar att man då kan göra stora förtjänster eftersom nya lösningar på processproblem eller tjänster kan utvecklas. 

Hur löser man utmaningarna?

Under forskningsprogrammet ska man lyfta utmaningarna och jobba med olika metoder för att exemplifiera digitaliseringen. 

- Jag vill exemplifiera för industrin hur man med rätt samordning av information kan titta på materialflödet från skog till sågverk och massabruk för att sedan dela upp råvaran efter förutsedd produktkvalitet, säger Peter Hansen.

För att våga utbyta data behöver industrin mer kunskap och nya möjligheter, och om man tittar på detta område nu, tror Peter Hansen att skogsindustrin kommer skaffa sig lärdomar som kanske är helt avgörande inom en snar framtid. 

- Jag vill använda data från processvariabiliteten för att förpacka den på ett nytt sätt och sälja den som en tjänst för produktkonvertering, säger Peter Hansen. 

Peter Hansen är ansvarig för forskningsområdet "Digitalization opportunities in the bioeconomy" under forskningsprogrammet 2018-2020.

Kontakt

Peter Hansen
08 676 7236
Skicka e-post