Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Den avfallsfria staden

Publicerad 2012-10-05 av Mikael Lindström

Tänk dig en stad utan avfall, en stad utan sopbilar och soptunnor, en stad i balans med miljön där man utnyttjar och använder allt som vi idag kallar sopor. En avfallsfri stad helt enkelt. Ett samhälle där allt som kommer in i staden är delar av ett resursflöde av material och energi.

Idag har vi blivit så bra på att sortera och återvinna våra sopor i Sverige att vi fått avfallsbrist. Det kan låta konstigt men vi har baserat en stor del av vår energiförsörjning på ”sopförbränning”. Avfall som tidigare använts i våra värmeverk har vi börjat sortera och återvinna vilket lett till att andra länder betalar oss för att ta hand om deras sopor som vi sen använder som bränsle i våra värmeverk. Men snart är det också ett minne blott, i och med att andra länder börjar sortera och återvinna sitt avfall i större utsträckning. Vi har helt enkelt nått avfallstoppen eller ”peak waste” vilket innebär att vi nu börjar få avfallsbrist. En annan effekt av detta är ”waste mining” eller ”urban mining”: Företag tar över soptippar, tar bort dem, avgiftar området, sorterar avfallet och går med vinst genom att få betalt för rena fraktioner av avfallet. Vi kan ta Sveriges största guldproducent som ett exempel på ”waste mining”. Av deras guldproduktion är hela två tredjedelar återvunnet guld från elektronikavfall och bara en tredjedel är ”nytt” guld.

Som konsumenter har vi hittills fått betala för att bli av med våra sopor som ju trots allt är en resurs. Några kommuner har börjat med gratis hämtning av bioavfall för biogasframställning. Kommer vi i framtiden få betalt för våra material och energibidrag?

Waste mining leder till nya affärsmöjligheter och att använda avfall som resurs är helt klart det nya och mer lär det bli. Är det lönsamt att sortera sopor som legat i deponier i många år måste det ju vara ändå mer lönsamt att sortera soporna innan de hamnar på tippen. När man byggde Liljeholmstorget var återvinningsföretag med redan i projekteringen vilket ledde till en optimering av logistiken. Man minskade antalet lastkajsplatser och skapade ett effektivt källsorteringsrum där återvinningsföretagets materialhanterare, på ett smidigt och professionellt sätt, kan sortera soporna från butikens varor redan innan de kommer till butiken, vilket i sin tur lett till att butikerna har en större yta för att sälja produkter.

Nya stadsdelar byggs hela tiden där man använder ett helt nytt tankesätt. Titta bara på Hammarby Sjöstad i Stockholm. Där har man byggt ett vakuumsystem under jord för att enkelt transportera avfallet, sorterat och klart, till rätt ställe på en gång. Inga sopbilar där inte. Och i planeringen av en annan stadsdel i Stockholm, Norra Djurgårdsstaden, tar man hänsyn till alla aspekter av hållbarhet, såsom livskvalité, miljö, ekonomi, logistik, materialstrategier, energi och transporter.

Den avfallsfria staden är en vision som leder oss i vår strävan att utveckla förpackningar för framtiden. Det handlar om materialval, återvinning, nya koncept och till och med helt nya tjänster och affärsmodeller.

För Innventia och för förpackningsindustrin handlar framtiden om att utveckla nya material, ny design och nya tjänster som passar som resurs i den nya avfallsfria staden och det avfallsfria samhället. Tillsammans med detaljhandeln, förpacknings- och logistikföretag, stadsplanerare, arkitekter och designers kanske vi kan vända bilden av förpackningar som miljöbovar till en resurs. Lyckas vi men den vändningen så är det till nytta för hela värdekedjan och ett steg närmare den avfallsfria staden.

Helt enkelt en stad där allt som kommer in till staden är material- och energiströmmar som används i staden och som anpassas till stadens behov av resurser allteftersom behovet förändras och som samtidigt är tilltalande för konsumenterna. Det är vår utmaning!

 
Mikael Lindström presenterade det avfallsfria samhället på konferensen Morgondagens Förpackningar den 15 november 2011. Arrangörer: Packbridge, Innventia och Packaging Mid Sweden.

 

Mikael Lindström Innventia

Mikael Lindström arbetar som vice affärsområdeschef för Packaging Solutions på Innventia.

Mikael Lindström
08 676 7433
Skicka e-post