Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Restprodukter ökar resurseffektivitet och lönsamhet

”Bioenergi och samproduktion av drivmedel och kemikalier” är ett brett programområde i kommande forskningsprogram som består av två huvudområden. Marie Anheden berättar mer.

Vad kommer ni att forska om? 

Det ena huvudområdet är riktat mot förbränningsanläggningar som finns i dagens massabruk och hur de kan bli mer effektiva. Det andra är produktion av drivmedel och kemikalier baserade på skogsindustrins bi- och restprodukter. 

Ett mål är att kunna utnyttja besvärliga bränslen och restprodukter med minimala processproblem och emissioner vid förbränning. Ett annat mål är att ta fram processteknik för produktion av drivmedel och kemikalier. 

Vad finns det för utmaningar?

En utmaning är att kunna hantera svåra bränslen i förbränningsanläggningar och reducera emissioner. Bränslen som bioslam och bark har hög fukthalt och innehåller oorganiskt material som ställer till med problem i förbränningsprocessen. 

Utmaningar för framställning av drivmedel och kemikalier är enligt Marie Anheden att utveckla processerna så att de blir effektiva, att produkterna får tillräcklig renhet och att processerna integreras med massabruken för utnyttjande av spillvärme, restprodukter mm. Förhoppningen är att öka lönsamheten och få fram gröna produkter på energi-och kemikaliemarknaden som kan gynna industrin och samhället.

Hur löser man utmaningarna?

Förbränningsprocesserna som finns idag utgör nödvändiga komponenter i de processer man har i massabruket. Om de fungerar sämre så har man ingen fungerande massaprocess konstaterar Marie. Men genom att effektivt utnyttja restprodukter som bark och bioslam i förbränningsprocesserna så ökar massabrukens resurseffektivitet och lönsamhet.  

- Vi har för de olika delarna i programmet identifierat ett antal intressanta tekniska koncept inom RISE som vi vill verifiera och demonstrera i labbskala och även pilotskala. Mycket utgår från labbet som ska hjälpa oss att gå vidare till nästa steg, säger Marie Anheden.

Marie Anheden är ansvarig för forskningsområdet "Bioenergy and co-production of transportation fuels and chemicalsunder forskningsprogrammet 2018-2020.

Kontakt