Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Att förpacka en tjänst

Publicerad 2015-11-12 av Sandra Pousette

Under mina första år inom förpackningsbranschen fajtades jag för att förpackningar skulle bli lättare att använda, däribland öppna och återförsluta. Idag finns standarder eller är på väg att tas fram för att erbjuda testmetoder och riktlinjer för att utveckla förpackningar som är lättare att hantera för användare.

Förpackningen är en vanlig men komplex tingest som ska uppfylla en uppsjö med krav. Förutom att vara snygg på hyllan och attrahera köpare ska den också skydda, både innehåll och omgivning. Den bör fungera väl i konverterings- och fyllningsledet, underlätta hantering och transport och gärna vara gjord av förnybart material och vara lättöppnad och återförslutningsbar om produkten har en förbrukningsperiod. Den ska helt enkelt fungera i hela värdekedjan.

När vi testar en förpackning har vi möjlighet att koppla funna problem till egenskaper hos materialet, valet av material, transportskydd för att bara nämna några. För att kunna åtgärda de funna problemen bör flera avdelningar i ett företag vara inkopplade, men vi har sett exempel på att bristfällig intern kommunikation hindrar att förändringar som genomförs blir anpassade för hela värdekedjan.

Någonstans på vägen formade sig en idé på Innventia om att titta på helheten, en förpackad produkts väg genom värdekedjan – för alla produkter ska förpackas någon gång…

Vi har genom åren fått inblick i olika företags sätt att hantera förpackningsfrågan och möjlighet att tillsammans med dem hitta lösningar utifrån ett helhetsperspektiv. Hos t.ex. Ericsson har man en inkluderande syn på förpackningen, vilket innebär att den tas med som en del i produktutvecklingen. Denna syn gör att de kan spara resurser; förhindra transportskador och slippa reklamationer och kostnader för reparation eller byte av produkt.

När vi på Innventia skulle paketera våra egna tjänster utgick vi ifrån erfarenheter från olika kunduppdrag. Vi har bland annat sett behov av ökad intern kommunikation, ökad förståelse för materialegenskaper och produkternas egen förmåga att minimera förpackningsmängd. Vi har också sett att en av våra viktigaste roller är att få alla olika delar att sätta sig vid ett bord för att tillsammans diskutera förpackningen. Med andra ord ett systematiskt sätt att genomlysa olika delar av ett företags förpackningsvärdekedja. Därför skapade vi Packaging Audit.

För mig började allt med användbarhet. Nu vidgar vi begreppet till att handla om funktion och prestation i hela värdekedjan. Förpackningar som fungerar i alla led i kedjan är vår vision. Att belysa kundernas behov och föreslå en väg att skapa dessa förpackningar, min mission. 

sandra_pousette_innventia

Sandra Pousette är projektledare på Packaging development and product testing inom Innventias affärsområde Packaging Solutions.

Sandra Pousette
08 676 7080
Skicka e-post