Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Förpackningen i det framtida hållbara samhället

Publicerad 2012-04-04 av Ann Lorentzon

Läste en krönika jag skrev 2003 om tidens budskap som var att alla kurvor gick uppåt; "allt ska gå ännu fortare, förändras oftare, vara mera".

Känns som vi har mognat lite sen dess. Visst ställs det krav på ständig förnyelse på dagens marknad men det finns också en eftertanke som handlar om att ta ansvar för vad man gör – nu och i framtiden.

Idag handlar det mycket om hållbarhet – vi ska leva på ett sådant sätt att det inte förstör för efterkommande generationer. En jättestor fråga som engagerar både industrin och politiker. Intressant i det sammanhanget är att vinden har vänt – från att industrin tidigare ständigt var the bad guys, upplever jag det som om att opinionen idag är mer nyanserad. Beror det på att många stora företag är betydligt äldre än många nationalstater? Vilka är det egentligen som har störst intresse av hållbarhet?

Men nu skulle det handla om förpackningar. Hur ser förpackningar ut i det framtida hållbara samhället? Jag ser två riktningar.

En riktning som handlar om att förpackningen använder resurser. Handlar om ökade kretslopp i samhället – ska vi kunna minska våra råvaruuttag krävs det att vi utnyttjar de resurser Moder Jord förser oss med mer än en gång, vare sig det är förnybara eller ändliga.

Den andra handlar om att förpackningen sparar resurser. Om resurseffektivitet med helhetssyn – att förpackningen ska vara den tjänst som ser till att produkten hamnar just på den plats, i den tid och i den form där den är tänkt att användas. Produkter som inte får den förpackningen är ju kanske helt förspillda. Då pratar vi om verklig resursförstöring!

Förpackningsindustrins framtida uppgift är att balansera dessa två riktningar och att tillhandahålla de tjänster som krävs för att resurser inte ska gå förlorade.

För att göra detta på det hållbara sätt som framtiden kräver, fordras det insikter inte bara om konsumentens behov utan också om alla de krav som ska uppfyllas så effektivt som möjligt längs hela värdekedjan – inklusive materialval, hantering och påfrestningar längs hela distributionen, kännedom om produktens egenskaper samt hur den använda förpackningen ska tas omhand.

Men hur fixar vi att hålla samman alla dessa påverkanssamband och komma rätt ut? Det är inte lätt – men det är ju det som gör det så intressant att jobba med förpackningar. Denna lilla vanliga tingest som ska uppfylla så många komplexa krav!

 

Ann Lorentzon
Ann Lorentzon arberar i gruppen Hållbarhet på Innventia.

Ann Lorentzon
08 676 7067
Skicka e-post