Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Ambitionen är att gå från labb till pilotskala

Ett viktigt steg för forskningsområdet ”Renewable polymers and barriers” är att utveckla nya material som underlättar övergången till en cirkulär ekonomi. Ambitionen är att ta produktionen från lab till pilotskala. Peter Rättö berättar mer.

Vad kommer ni att forska om?

Under forskningsprogrammet kommer forskarna att försöka använda skogsråvara och olika sidoströmmar för att skapa nya produkter. Det kan handla om en högre förädling av traditionella kartongprodukter eller att skapa helt nya typer av material.

- Vi kommer att ta fram helt nya plastmaterial från skogsråvaran, säger Peter Rättö.

Det är även viktigt att titta på helheten - titta på produkten och koppla det till konsumenternas attityd och en cirkulär ekonomi. 

- Vi behöver hitta bättre lösningar  ur en hållbarhetssynpunkt än dagens plastmaterial och förstå hur dessa tas emot av konsumenterna, säger Peter Rättö. 

Vad finns det för utmaningar?
Hela industrin brottas med att komma ifrån oljeberoendet och för att minska miljöpåverkan. Programmet avser att hitta alternativ för att ersätta oljebaserade plaster med material baserade på skogsråvaran. En stor utmaning i arbetet är gå från koncept på lab till produktion i pilotskala. 

- Vi får ofta fram bra försök på labb men det är ganska svårt att ta steget till pilotskala – det är något vi forskare går bet på, säger Peter Rättö.

Bara att ta fram tillräckliga mängder av ett material för ett pilotförsök i bestrykare är en utmaning.

Hur löser man utmaningarna?

Under forskningsprogrammet kommer man att titta på cellulosakemin och se hur restprodukter i massaprocessen kan användas för att skapa nya material enligt två spår. I det första spåret kommer man att modifiera polymerer för att använda som barriärmaterial i förpackningar. 

- Vi kommer här att arbeta med nya koncept som polyextrolyta komplex och vätskekristallina system, säger Peter Rättö. 

Det andra spåret kommer att titta på hur man kan ta fram molekylära byggstenar. Utifrån dem vill man bygga nya plastmaterial genom att bygga ihop dem och skapar långa kedjor. Oljebaserade plaster kan skräddarsys för sitt användningsområde på ett helt annat sätt än bio-baserade alternativ genom molekylstrukturen.

- Vi kommer till slut kunna styra hur egenskaperna ser ut även hos de cellulosabaserade plasterna, säger Peter Rättö.

Peter Rättö är ansvarig för forskningsområdet "Renewable polymers and barriers" under forskningsprogrammet 2018-2020.

Kontakt

Peter Rättö
08 676 7463
Skicka e-post