Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Innventia UK Ltd.

Innventia UK Ltd., also called Innventia Edge, is a niche management consultancy specialising in the packaging, paper and printing supply chains in international markets, enhancing client competitiveness and business decision making.

Our services range from analysis of future markets and strategic planning, to sustainability consulting and market intelligence.