Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Årsredovisning

Under 2016 gick Innventia, SP och Swedish ICT samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Innventias årsberättelse för 2016 är därmed inkluderad i års- och hållbarhetsredovisningen för RISE Research Institutes of Sweden.

Rapporten finns att ladda ner i två versioner, en fullständig och en kortare populärversion som fokuserar på RISE som forsknings- och innovationspartner. Läs mer på http://aheadtogether.ri.se/

Senaste årsredovisningar i PDF-format: 

Innventia Annual Review 2015

Innventia Annual Review 2014

Innventia Annual Review 2013

Innventia Annual Review 2012

Innventia Annual Review 2011

Innventia Annual Review 2010

Kontakta oss

Marianne Lockner
010 516 55 85
Skicka e-post