Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Årsredovisning

Under 2015, skedde en dramatisk förändring inom den svenska skogsindustrin. I den officiella debatten omnämns industrin numera i termer som "framtiden" i stället för en bransch i kris. Den svenska skogen, med dess gröna råvara, är och kommer att fortsätta att vara mycket viktig för Sveriges framtida konkurrenskraft och för förverkligandet av det biobaserade samhället. Den politiska arenan, liksom branschen, hänvisar nu till skogen som "det gröna guldet" och menar att "allt som kan göras från fossila råvaror också göras från trä, åtminstone i framtiden". Detta har lett till ett antal stora initiativ där vi på Innventia är delaktiga.

Innventias årsredovisning ges ut på engelska. Här kan du ladda ner årsredovisningen för Innventiakoncernen 2015 i PDF-format: 

Annual Review 2015

 

Senaste årsredovisningar i PDF-format: 

Innventia Annual Review 2015

Innventia Annual Review 2014

Innventia Annual Review 2013

Innventia Annual Review 2012

Innventia Annual Review 2011

Innventia Annual Review 2010

Kontakta oss

Marianne Lockner
08 676 7311
Skicka e-post