Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

WOULDWOOD utvecklar system för miljösmart byggande och fordonstillverkning

Att bygga i trä har blivit allt intressantare ur ett klimatperspektiv. Additiv tillverkning innebär möjligheter till närproduktion som minskar miljöbelastande transporter. Nu startar projektet WOULDWOOD med sikte på ett nytt 3D-system för hållbar design och tillverkning inom byggsektorn och fordonsindustrin.

Felipe Franco, KTH, var en av exjobbarna inom RISE tvärvetenskapliga program TechMark Arena 2016. Hans arbete gjordes som en del i förstudien WouldWood.
Felipe Franco, KTH, var en av exjobbarna inom RISE tvärvetenskapliga program TechMark Arena 2016. Hans arbete gjordes som en del i förstudien WouldWood.

Byggbranschen är en av de största avfallsproducenterna och 50 procent av miljöbelastningen kommer från tillverkningen. Samtidigt finns ett behov att hitta nya resurs- och energieffektiva material- och processystem baserade på förnybara råvaror.

RISE tar nu initiativet till ett helt nytt design- och produktionssystem som väsentligt kan minska miljöbelastningen under byggprocessen. Projektet WOULDWOOD syftar till att skapa en industriell värdekedja för avancerad additiv tillverkning av medelstora till stora träbaserade komponenter för bygg- och transportsektorn. Systemet ska göra det möjligt för designern/arkitekten att arbeta integrerat med robotar och 3D-skrivare inom additiv tillverkning. Det ska också leda till en effektiv återanvändning och återvinning av komponenter och material.

– Systemet med additiv tillverkning kommer att vara väldigt materialeffektivt och klimatsmart. Det blir mindre avfall jämfört med traditionell byggnation och även färre transporter till och från byggarbetsplatser, säger projektledaren Mikael Lindström vid RISE.

I projektet kommer nya digitala verktyg och skräddarsydda skrivarhuvuden för 3D-printern att utvecklas tillsammans med ett kompositmaterial baserat på förnybar svensk skogsråvara. Detta är också av stort intresse för fordonsindustrin med krav på minskat fossilberoende och sänkta koldioxidutsläpp. Samma tillverkningsprocess kommer att kunna tillämpas för komponenter för lastbils- och bussinteriörer.

– En grov uppskattning är att en viktminskning på upp till 20 procent kan uppnås. Detta sparar mycket bränsle, alternativt tillåter mer volym i varje frakt, påpekar Mikael Lindström.

WOULDWOOD ingår i Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation och löper under två år. RISE koordinerar samarbetet som också involverar KTH, Chalmers, Svenskt Trä och åtta näringslivspartners längs hela värdekedjan från råvaruleverantör och tillverkningsindustri till återvinningsföretag. 

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av åtta adderat med fem blir: