Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Världspremiär för svensk miljöteknik i kommersiell skala

Publicerad 2013-03-25
12 mars meddelade det nordamerikanska massa- och pappersföretaget Domtar att man har installerat en anläggning för separation av lignin från massatillverkningsprocessen vid sitt bruk i Plymouth, North Carolina. Anläggningen är den första i sitt slag i världen i kommersiell skala som bygger på LignoBoost-tekniken, framtagen av svenska forskningsföretaget Innventia och forskare vid Chalmers.

Per Tomani with craft lignin from LignoBoost
Per Tomani med lignin från LignoBoost

Den framgångsrika installationen av LignoBoost-anläggningen är kulmen på ett forsknings- och teknikprojekt som Domtar inledde 2010. BioChoice lignin är Domtars namn på produkten och produktionen i Plymouth, som ligger på 75 ton per dag, började i februari i år. Ligninet är avsett att användas till ett brett spektrum av industriella applikationer, exempelvis som biobaserad alternativ till olja och andra fossila bränslen eller som råvara till andra material.

LignoBoost är en unik och effektiv teknik för uttag av högkvalitativt lignin från ett sulfatmassabruk som rönt mycket uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Tekniken har utvecklats av Innventia i Stockholm i samarbete med Chalmers tekniska högskola inom ramen för tre forskningsprogram sedan slutet av 90-talet. 2008 sålde Innventia LignoBoost-konceptet till teknikföretaget Metso, som nu alltså levererat den första anläggningen till Domtar.

– Det är verkligen glädjande att se tekniken nu installerad i full skala, kommenterar Per Tomani på Innventia, en av personerna bakom av LignoBoost.
– När man arbetat med det här från början blir det väldigt speciellt en dag som denna när produktion startats ”på riktigt”. Det är många inblandade i de forsknings- och utvecklingsaktiviteter som syftat till att få idéerna ”från ax till limpa” och alla känner säkert likadant.

Utvecklingen av tekniken fortgår alltjämt. Metso och Innventia arbetar sedan 2008 tillsammans för att förfina tekniken och utveckla nya ligninapplikationer tillsammans med potentiella kunder. Lignin är ett av de större fokusområdena för Innventias forskning och utveckling och arbetet utförs samarbete med kunder i industrin.

– Det vore fantastiskt om det är ett trendbrott som vi ser. Det öppnar upp för utvecklingen av sulfatmassabruk till moderna bioraffinaderier som levererar produkter i stora volymer utöver de traditionella fiber- och bi-produkterna som i huvudsak är tallolja och el, säger Per Tomani.

Kontakta oss

Per Tomani
08 676 7281
Skicka e-post
Peter Axegård
08 676 7221
Skicka e-post