Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Scent by RISE

Med tre parfymförpackningar där råvaran bestämmer både doft och förpackning visar Nackademistudenterna Elin Strid och Malin Landerstedt wellpappens utvecklingspotential. Demonstratorerna är exempel på den expanderande wellpappforskningen inom RISE division Bioekonomi.


Att jobba med demonstratorer har varit ett framgångsrikt recept inom RISE Bioekonomi för att visualisera forskningsresultat. Det går liksom lättare att förstå att något faktiskt är tekniskt möjligt att producera samtidigt som de ger upphov till idéer om olika användningsområden. Detta är inte minst viktigt när det handlar om helt nya material. På så sätt har vi tidigare visat upp iögonfallande demonstratorer som till exempel den självöppnande förpackningen.

Men inom forskningen ägnas stora resurser även åt välbekanta och välanvända material. Just nu händer mycket på wellpappsidan. Och när det nya forskningsprogrammet ”The Bioeconomy Research Programme 2018-2020” drog igång den 1 januari var ”Improving corrugated board performance” ett av de programområden som attraherat flest företag att medverka. Bland dem en av världens största bryggerikoncerner. Jesper Berthold som leder sektionen Förpackningsutveckling & Produkttest har en teori:

– Wellpapp har goda möjligheter att ta marknadsandelar och växa inom helt nya användningsområden. Men för att göra det behövs mer grundläggande forskning av den typ som görs i forskningsprogrammet. Därför kommer vi att titta på sådant som nya processlösningar och relevanta testmetoder i frågeställningar kring fuktkänslighet, begränsningar i utskriftskvalitet och interaktionen mellan liner och fluting.

Med nya och bättre materialegenskaper öppnar sig helt nya användningsområden. För att demonstrera hur wellpapp skulle kunna användas inom skönhetssegmentet genomförde två praktikanter från Nackademin i Stockholm ett arbete på RISE under ledning av Karin Edström inom enheten Papperstillverkning och förpackning. Utifrån en designbrief som satte begränsningar framförallt gällande storleken på förpackningarna, så tänkte Elin Strid och Malin Landerstedt såhär kring valet att göra parfymförpackningar som demonstratorer:

– Det är en utmaning är att göra små förpackningar. Men med tunnare wellkvaliteter kan man skapa mindre och eleganta förpackningar med skyddande egenskaper, samt skapa mervärde för kunden till exempel genom ”second use”.

Med råvaran som identitet för förpackningen

Scent by RISE är en serie om tre förpackningar där råvaran bestämmer både doft och förpackning. Papperet till samtliga förpackningar är tillverkat i RISE pilotmiljö FEX. En viktig del i arbetet har enligt Karin varit att kunna gå hela vägen från fiber till wellåda med reperetbarhet i varje steg, och att därmed också kunna karaktärisera hela vägen.

SOFT LIKE WOOD – len som trä – är gjord helt i massa av soft wood, dvs barrträd. Elin och Malin gav den starkaste kvaliteten den kraftigaste doften eau de parfum. Det grafiska ska föra tankarna till barrträdens årsringar, de gula nyanserna ska ge en varm känsla.

BRACING LIKE EUCALYPTUS – ren som doften av eucalyptus – är en uppiggande eau de toilette. Den är gjord i en pappersblandning av Soft wood och Eucalyptus. De svala friska nyanserna ska föra tankarna till den dimma som bildas när eucalyptusoljan avdunstar från träden.

RENEWED LIKE NATURE – där cirkeln sluts – tar tillvara på naturens tillgångar och är gjord av 100 procent returfiber. Elin och Malin illustrerade naturen genom att skapa ett mönster av fibrerna. Eau de cologne är den svagaste doften men kommer med förnyad kraft hämtad från växtriket.

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av två adderat med fem blir:

Kontakta oss

Karin Edström
08 676 7158
Skicka e-post
Jesper Berthold
08 676 7031
Skicka e-post