Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

RISE-forskare får halv miljon för framställning av fossilfria aerogeler

Fernando Alvarado vid RISE Bioekonomi tilldelas årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond. Prissumman på 500 000 kronor ska användas till att initiera en svensk forskningsplattform för cellulosabaserade aerogelpartiklar som bland annat kan ersätta traditionella absorbenter, förtjockningsmedel och mikroplaster. Priset delas ut av HMK Carl XVI Gustaf den 17 april under Skogsnäringsveckan i Stockholm.


Fernando Alvarado är teknologie doktor i träkemi och forskar inom området nya produkter ur skogsråvara, produkter som skulle kunna ersätta många av dagens fossilbaserade. Den typ av produkter som rör årets Kompetensutvecklingspris är s.k. aerogeler. 

Aerogeler är porösa material med låg densitet. För att illustrera detta kan man tänka sig en tegelsten som väger 1 gram eller en sockerbit med förmåga att bära en sten på 2–3 kg utan att gå sönder. Materialen görs idag vanligtvis av kisel, kol eller metalloxider. Det finns även organiska aerogeler av fossil råvara. Nya forskningsresultat från RISE visar nu att dessa aerogelpartiklar istället skulle kunna tillverkas av cellulosa från skogsråvara.

Användningsområdena är många. De kan användas som bärare av gödselämnen och medicinska preparat för kontrollerad utsöndring eller som förtjockningsmedel i mat där aerogelen även agerar som radikalfångare under matsmältningsprocessen. Ett annat intressant område är adsorption av fukt och tungmetaller.

I ett aktuellt EU-projekt (Nanohybrids) har vi studerat fuktupptagningen hos cellulosabaserade aerogeler för användning i diskmaskiner. Resultatet är fascinerande. Våra aerogeler har en upptagningsförmåga på 120 procent där andra material når mellan 10 och 30 procent, berättar Fernando Alvarado.

Cellulosabaserade aerogeler har också potential att ersätta mikroplast, som idag utgör ett allvarligt problem i världshaven, i produkter som kosmetika och hygienartiklar. 

Med förnybart råmaterial som är biologiskt nedbrytbart och icke toxiskt skulle cellulosabaserade aerogeler således ha stor miljömässig betydelse, säger Fernando Alvarado.

Tillverkningen skulle kunna skapa nya produktmöjligheter i stora volymer för svensk skogsindustrin men för att det ska bli verklighet krävs ökad förståelse och kunskap. Kompetensutvecklingspriset gör det möjligt att initiera en forskningsplattform i Sverige där det skapas grundläggande förståelse för framställning, egenskaper och tillämpningsområden för cellulosabaserade aerogeler.

Min ambition är att knyta professorer i Europa med kompletterande kompetens till forskningsnätverket och skapa förutsättningar för att säkra framtida kompetens inom RISE med nya unga forskare, säger Fernando Alvarado.

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av sex adderat med nio blir: