Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

RISE ETC har invigt unik kracker för utveckling av gröna flytande drivmedel

Den 11 maj invigdes Sveriges första slurry-hydrokracker för skogsbaserad, grön diesel i Piteå. Här kan akademi, institut och näringsliv utveckla och testa tekniken för produktion av gröna drivmedel t.ex. från ligninoljor eller andra typer av biooljor.

Ett klipp för nya biodrivmedel. RISE vd Pia Sandvik flankerad av Preems vd Petter Holland (t v) och Magnus Marklund, vd RISE ETC (t h).
Ett klipp för nya biodrivmedel. RISE vd Pia Sandvik flankerad av Preems vd Petter Holland (t v) och Magnus Marklund, vd RISE ETC (t h).

Lignin är en huvudbeståndsdel i trä, varför metoden att kracka lignin kan bli en viktig metod för att öka tillgången på biodiesel och därmed minska transportsektorns miljöpåverkan.

– Krackern ska bidra till att transportsektorn blir fossilfri år 2030, sade Pia Sandvik, vd för forskningsinstitutet RISE som är en av finansiärerna av projektet, vid invigningen. I Piteå finns alla förutsättningar i form av en stark kombination av en engagerad industri, forskning och institut för att kunna ta en process hela vägen till full skala. 

Första i sitt slag

Krackern, som är placerad vid RISE Energy Technology Center, ETC, i Piteå, är den första i sitt slag i landet. Den erbjuder möjligheten att studera hela värdekedjan – från råvara till biodiesel. Slutmålet är att skapa en storskalig nationell produktion av biodrivmedel baserade på lignin, vilket är en förnybar råvara.

– Med denna satsning stärker vi RISE i allmänhet och RISE ETC i synnerhet inom området uppgradering, poängterar Magnus Marklund, VD för RISE ETC. Testbäddsmiljön med tillhörande kompetenser kommer att utgöra ett betydande stöd för närliggande innovationer som banar väg för de ambitiösa mål vi har till 2030.

– Preems vision är att vara ledande i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Petter Holland, vd för Preem som är en av projektets finansiärer. Att vara ledande innebär för oss också att ibland ta kalkylerade risker. Vi ser dock ingen risk med slurry hydrokrackern utan vi ser den som en mycket spännande pilot som vi kommer att ha stor nytta av. Den förväntade kommande reduktionsplikten för drivmedel är bra och ger oss för första gången långsiktiga spelregler.

Skogen ger fantastiska möjligheter

Den svenska skogen erbjuder fantastiska möjligheter att minska vårt beroende av fossila bränslen. En bedömning visar att bortåt två miljoner ton svartlutslignin kan utvinnas per år från svenska massabruk. Detta kan omvandlas till samma mängd biodiesel. Tekniken i slurry hydrokrackern ger också stora möjligheter för så kallade ”drop in” bränslen, där fossil olja och lignin i form av bioolja kan krackas tillsammans till diesel som då också innehåller en andel grön diesel.

Öppen anläggning

Slurry hydrokrackern är en öppen anläggning och därmed tillgänglig för forskare från såväl akademi som företag. Med sin storlek är den ett viktigt steg för uppskalning av metoder att kracka ligninbaserade biooljor till biodrivmedel, vilket exempelvis omfattar utveckling av lämpliga katalysatorer, inverkan av olika biooljor, utformning av inmatning i processen, korrosionsstudier, process- och produktutveckling. 

Hela investeringen i pilotanläggningen är på drygt 13 miljoner kronor. Bakom anläggningen står ett konsortium bestående av RISE ETC, Preem, Chalmers och entreprenörsbolaget SunCarbon med stöd av Energimyndigheten, Kempestiftelserna, Preem, Stiftelsen Energitekniskt centrum i Piteå och RISE.

RISE ETC är ett bolag inom RISE divison Bioekonomi. 

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av sju adderat med nio blir:

För mer information kontakta

Markus Norström, affärs- och innovationsområdeschef RISE, tel. 070-380 58 84, markus.norstrom@ri.se

Magnus Marklund, vd RISE ETC, tel. 070-227 23 85, magnus.marklund@ri.se

Niclas Brantingson, presschef Preem, tel 070-362 03 99