Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Prisnämnden har fått en vinnare från RISE

Anita Teleman, forskare på RISE, är tidigare prismottagare av Marcus Wallenbergpriset och har nu blivit invald i MWP prisnämnd.

Prisnämnden består av åtta personer som alla är experter på olika forskningsområden inom skogsindustrins intresseområden. De ska gemensamt ta fram ett förslag till styrelsen på vem som ska tilldelas det årliga Marcus Wallenbergpriset (MWP). Anita Teleman har nu blivit invald i nämnden, fjorton år efter att hon själv fick ta emot priset.

- Det känns ju väldigt stimulerande och roligt såklart. Men att bli invald är också utmanande eftersom man ska bidra genom att vara med och utvärdera alla kandidater som nominerats samt ordna det årliga vetenskapliga symposiet, säger hon.

Prisnämnden ska representera olika områden inom skogsindustrins intresseområden och Anitas område är inom massa- och pappersproduktion. För att få fram en kandidat till priset tittar man på vetenskaplig höjd, om forskningen är banbrytande och ger ett väsentligt bidrag i området. Dessutom är det prisnämndens uppgift att säkerställa att relevanta personer nomineras.

När styrelsen godkänt prisnämndens förslag anordnas ett tillfälle då pristagare tillkännages och sedan en prisutdelning och ett symposium där presentationerna handlar om det område där priset blivit tilldelat. Det är en internationell tillställning där många personer inom branschen är inbjudna.

- Vi vill att priset ska attrahera yngre generationer. I år var det 36 yngre forskare på symposiet där de fick träffa andra forskare inom skogsindustrins intresseområden. De fick även presentera sin forskning. Vi i prisnämnden gav dem konstruktiv återkoppling på deras 3 minuters presentation. 

- Jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma forskningen och de banbrytande insatserna. Det är uppmuntrande och viktigt att se att det kommer till nytta inom skogsindustrin, avslutar hon.  

Syftet med Marcus Wallenbergpriset är att erkänna, uppmuntra och stimulera banbrytande vetenskapliga prestationer, som ska bidra till att bredda kunskapen och den tekniska utvecklingen inom områden som har betydelse för skogsbruket och skogsindustrin.

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av ett adderat med tio blir:

Kontakt

Anita Teleman
08 676 7474
Skicka e-post