Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Pris till Innventias Hannah Schweinebarth för forskning om kolfiber från skogen

Publicerad 2013-02-27
Hannah Schweinebarth vid Innventia har tilldelats årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond. Prissumman på 500 000 kronor går till utveckling av ny kunskap om framställning av kolfiber från skogsråvaran lignin.

Hannah Schweinebarth ingår i Innventias grupp ”Biorefinery Processes and Products”. Där forskar hon inom fokusområdet ”Lignin & Kolfiber”, som omfattar hela kedjan från framställning av lignin ur svartlut till färdiga produkter, exempelvis lättviktsmaterialet kolfiber.

Kolfiber är lätt och starkt med många användningsområden, inte minst inom fordonsindustrin. Det som idag huvudsakligen begränsar efterfrågan är den höga kostnaden, där den petroleumbaseradeHannah Schweinebarth råvaran och fiberspinningen står för ca 50 procent av kostnaden. Lignin, ett ämne som finns i ved men som tas bort vid sulfatmassatillverkning, har stor potential att användas som råvara för att tillverka kolfiber. Innventia har lång erfarenhet av att framställa och karakterisera lignin från svartlut. Bland annat har man tillsammans med Chalmers utvecklat LignoBoost-processen (numera ägd av Metso) som gör det möjligt att utvinna ett mycket rent lignin som skulle kunna användas som råvara för kolfiber. Den första industriella LignoBoost-anläggningen är nu under uppstart vid Domtars massabruk i Plymouth, USA.

Tack vare Kompetensutvecklingspriset kommer Hannah att vistas sex månader på Oak Ridge National Laboratory (ORNL) beläget i Tennessee, USA. ORNL är ett av världens mest framstående forskningsenheter inom ”grön energi” och bygger nu en pilotanläggning som årligen kan producera cirka 25 ton kolfiber från lignin. Vistelsen gör det möjligt för Hannah lära sig mer om ligninets egenskaper och hur det påverkar kolfibrernas egenskaper. Också University of Tennessee kommer att delta i samarbetet.

– Det är fantastiskt roligt! Priset innebär en stor utvecklingspotential, både professionellt och privat genom att jag får komma till ett nytt land och en miljö som ger helt nya aspekter till det jag håller på med. Jag tror att ligninspåret kan leda långt och det är kul att vara med på tåget, säger Hannah Schweinebarth.

– Kolfiber från lignin är ett nytt och expansivt område för oss där vi nu bland annat investerar i en mer avancerad utrustning för vidare utveckling. Kunskapsuppbyggnad är också mycket viktigt för att ha kompetens. Därför ser vi med glädje fram emot samarbetet med ORNL som på många sätt kommer att gynna Sverige och Innventia, säger Peter Axegård, chef för Innventias affärsområde Biorefining. 

Fakta om priset:
Gunnar Sundblads Forskningsfonds årliga Kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007. Priset ska främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustri mot förbättrade och nya produkter och tjänster som klarar en allt tuffare konkurrens. Priset ger möjlighet för en forskare i det svenska forsknings- och innovationssystemet att vistas i en utländsk forskningsmiljö, utveckla sig, skapa kontakter och hämta hem kunskap. Styrelsen för Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond utses av Skogsindustriernas styrelse. Läs mer på www.skogsindustrierna.org.

För mer info

Peter Axegård
08 676 7221
Skicka e-post
Hannah Schweinebarth
08 676 7265
Skicka e-post