Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Ökat intresse för produktsäkerhet och material i kontakt med livsmedel

Publicerad 2016-11-10
Intresset för produktsäkerhet och material i kontakt med livsmedel ökar för varje år. En av våra experter, Kai-Yee Thim, berättar om vårt arbete och de spännande utmaningar vi har framför oss.

Kai-Yee Thim, Innventia.
Kai-Yee Thim, Innventia.

Kai-Yee Thim, hur kommer det sig att produktsäkerhet och material i kontakt med livsmedel är så aktuellt?
Generellt vill våra kunder i hela värdekedjan kunna säkerställa sina produkter mot dagens krav och även ligga ett steg före för framtida krav. Konsumenter har fått en ökad medvetenhet om hälsa, miljö och vad man stoppar i sig vilket leder till att det ställs högre krav på produkter och därmed hela värdekedjan.

Hur arbetar vi med det på Innventia?
Vi tycker det här är ett viktigt område och har en grupp som enbart arbetar inom området som berör många andra delar av vår verksamhet. Vi håller oss uppdaterade gällande krav genom omvärldsbevakning, kompetensutbildning och har en modern instrumentpark. I och med vår nya organisation RISE kommer vi att kunna erbjuda en ännu bredare kompetens.

Vad är det för typ av uppdrag vi får?
Våra uppdrag kommer från såväl multinationella företag som små. Det kan handla om rådgivning, reklamationer, certifieringar och analyser. Vi har även intressentföreningen Normpack. Gruppen hjälper medlemmarna reda ut vilka krav som ställs på just deras material och underlätta arbetet med egenkontroll.

Vad finns det för utmaningar i arbetet?
Området är komplex eftersom det måste täcka varje enskild produkt och applikation. Detta innebär att vi behöver arbeta ännu mer proaktivt både med omvärdsbevakning och kompetensutbildning. Det är en spännande utmaning att upprätthålla rätt expertis för såväl kunder, medlemmar som internt. 

Om du fick fundera över ett optimalt framtidsscenario inom området, hur skulle det då se ut?
Det är framförallt tre saker: Att upprätta ett ökat samarbete med aktörer inom EU; Att det finns mer definierade krav för material och dess olika användningsområden; Att vi ska komma in i ett tidigare skede hos våra kunder med frågor som berör produktsäkerhet. Det här är ett område som garanterat kommer att fortsätta växa. 

0 Kommentarer | Visa
0 Kommentarer | Dölj

Skriv kommentar

Namn  
Kommentar  
För att undvika reklam och annat ovidkommande i kommentarsfälten ber vi dig att i bokstäver skriva vad summan av sex adderat med nio blir: